fbpx

Wybierz swój Konspekt Treningowy!

Witam Trenerze, mam na imię Damian! Jestem trenerem UEFA A od ponad 3 lat prowadzę swój blog treningowy w którym znajdziesz bardzo dużo materiałów treningowych. Strona powstała dla Trenerów, którzy chcą się rozwijać i ciągle szukają nowych inspiracji. Poniżej znajdziesz największą dawkę inspiracji w Polsce - przygotowałem dla Ciebie 100 gotowych i sprawdzonych w praktyce konspektów treningowych oraz 500 ćwiczeń treningowych, które się w tych konspektach znajdują. Wszystkie materiały są przygotowane dla piłki 11 osobowej - Trampkarz, Junior, Senior.

Budowanie wytrzymałości tlenowej z techniką podania + akcent strzelecki.

Budowanie akcji w środkowej strefie boiska z rozegraniem gry do bocznych sektorów boiska.

Budowanie wytrzymałości tlenowej w grach (akcent na utrzymanie piłki)

Budowanie wytrzymałości tlenowej w grach – reakcja na odbiór piłki (moment przejścia B-A)

Budowanie wytrzymałości tlenowej w grach – aktywny pressing w fazie bronienia.

Budowanie akcji ofensywnej z wykorzystaniem bocznych sektorów boiska.

Decyzyjność w momencie przejścia z A-B (małe gry).

Zakończenie akcji ofensywnej w strefie wysokiej – trening strzelecki.

Budowanie gry w śr.strefie boiska – rozwinięcie do bocznych sektorów boiska – wykorzytanie 9.

Organizacja pressingu w obronie wysokiej – atak szybki w momencie przejścia B/A.

Otwarcie gry w środkowym sektorze boiska z rozwinięciem akcji w bocznym sektorze boiska.

Reakcja w momentach przejścia B-A A-B – gry interwałowe.

Rozwinięcie atakowania w środkowej strefie boiska (wcięcie 7 i 11).

Utrzymanie się przy piłce + reakcja w momencie przejścia AB (małe gry).

Trening aktywacyjny przed meczem – reakcja po odbiorze piłki (małe gry).

Doskonalenie momentu przejścia z atakowania do bronienia w małych grach (reakcja na stratę piłki).

Doskonalenie momentu przejścia z bronienia do atakowania w strefie wysokiej (reakcja na odbiór piłki).

Momenty przejścia B-A A-B w grach.

Otwarcie fazy gry w strefie niskiej z rozwinięciem do strefy średniej w bocznym sektorze boiska.

Otwarcie gry w środkowym sektorze boiska.

Trening aktywacyjny przed meczem.

Trening regeneracyjny po meczu + wyrównawczy.

Zmiana centrum gry w momencie przejścia B-A.

Gra w fazie bronienia w strefie wysokiej + doskok do przeciwnika z szybkim zakończeniem akcji ofensywnej.

Gra w fazie bronienia + odbiór w strefie średniej z przejściem do ataku szybkiego.

Gra w fazie bronienia w strefie niskiej + organizacja po odbiorze piłki.

Budowanie gry w strefie średniej – wbiegnięcie 3 (podanie prostopadłe).

Doskonalenie bronienia w strukturze 1-4-3-3 z momentem przejścia ze strefy średniej do wysokiej + moment przejścia B-A.

Zakończenie gry w systemie 1-4-3-1.

Otwarcie i budowanie gry w sektorze bocznym w systemie 1-4-3-1.

Rozegranie akcji do bocznej strefy z zakończeniem w polu karnym.

Zmiana centrum gry w momencie przejścia O-A.

Rozwinięcie gry ze strefy średniej do wysokiej z zakończeniem akcji w polu karnym.

Zakończenie akcji ofensywnej w środkowym sektorze boiska.

Trening strzelecki (rywalizacja).

Odbiór piłki w bocznym sektorze boiska – atak szybki w bocznym sektorze boiska (obiegnięcie).

Bronienie w sektorze środkowym – atak szybki w momencie przejścia B/A.

Doskonalenie gry w bronieniu + momenty przejścia B/A.

Doskonalenie gry w bronieniu w strefie wysokiej + atak szybki w momencie przejścia B/A.

Zakończenie – doskonalenie umiejętności uderzenia do bramki.

Rozwinięcie akcji ofensywnej w bocznym sektorze boiska.

Doskonalenie momentu przejścia z atakowania do bronienia w małych grach.

Współpraca w środkowym sektorze boiska z przeniesieniem ciężaru gry do bocznych sektorów boiska.

Otwarcie i budowanie gry w środkowym sektorze boiska.

Otwarcie i budowanie gry w sektorze bocznym w systemie 1-4-3-1

Otwarcie gry w strefie niskiej z wykorzystaniem sektora środkowego.

Budowanie akcji w środkowej strefie boiska z rozegraniem gry do bocznych.

Wykorzystanie przewagi 2v1 3v2 w sektorze bocznym (strefa wysoka).

Aktywny pressing i doskok w celu odzyskania piłki w bronieniu wysokim.

Rozwinięcie gry ze strefy średniej do wysokiej z zakończeniem akcji w polu karnym.

Doskonalenie gry w bronieniu w środkowej strefie boiska + moment przejścia B-A.

Doskonalenie gry w strefie niskiej – zmiana CG po odbiorze piłki.

Doskonalenie indywidualnej gry w bronieniu – doskok i asekuracja w grach 1v1, 2v2 (strefa niska).

Umiejętność utrzymania się przy piłce z akcentem zmiany centrum gry oraz podania linie wyżej.

Rozwinięcie gry z zakończeniem uderzeniem na bramkę (boczny sektor boiska).

Doskonalenie momentów przejścia w mikrotaktyce – rywalizacja 1v1 z akcentem na atakowanie.

Umiejętność utrzymania się przy piłce z akcentem zmiany centrum gry.

Strategia meczowa – Zamknięcie otwarcia gry + zadania dla zawodników w obronie wysokiej.

Struktura 1-4-2-3-1 w bronieniu średnim i wysokim.

Doskonalenie faz przejściowych w mikrotaktyce.

Doskonalenie utrzymania się przy piłce w formie podań oraz gry na utrzymanie.

Doskonalenie otwarcia gry oraz budowania w strefie średniej i wysokiej (killer pass).

Doskonalenie utrzymania się przy piłce + podanie linię wyżej.

Doskonalenie utrzymania się przy piłce oraz momentu przejścia B-A (pierwsze podanie).

Doskonalenie faz przejściowych w grach małych i średnich.

Doskonalenie momentu przejścia B-A w małych oraz średnich grach.

Organizacja gry w obronie średniej + moment przejścia B-A.

Utrzymanie się przy piłce z wykorzystaniem współpracy trójkowej.

Doskonalenie utrzymania się przy piłce + moment przejścia A-B.

Doskonalenie utrzymania się przy piłce z akcentem zmiany centrum gry + zakończenie.

Wprowadzenie techniczno-taktyczne po obwodzie.

Zakończenie akcji ofensywnej w środkowym sektorze boiska.

Zakończenie akcji ofensywnej w strefie wysokiej z wykorzystaniem bocznego sektora boiska + SFG.

Utrzymanie się przy piłce po odbiorze w strefie średniej z akcentem zmiany centrum gry.

Otwarcie gry w strefie niskiej z wykorzystaniem sektora środkowego.

Budowanie akcji ofensywnej w strefie średniej z wykorzystanie bocznych sektorów.

Otwarcie gry w bocznym sektorze boiska (rotacja zawodników 3, 4 2, 5).

Obrona w strefie wysokiej z momentem przejścia B-A.

Doskonalenie zebrania drugich piłek + przejście do ataku szybkiego.

Doskonalenie doskoku do przeciwnika z piłką – presja z celem odbioru piłki (strefa niska).

Doskonalenie bronienia w strefie średniej i wysokiej.

Budowanie ataku w środkowej strefie boiska z doskonaleniem momentu przejścia A-B.

Bronienie w środkowej strefie boiska – zepchnięcie przeciwnika do bocznych sektorów.

Bronienie w strefie średniej z akcentem na obronę bocznych sektorów.

Bronienie w strefie niskiej z momentem przejścia gry w boczne sektory boiska (kontratak).

Atak w bocznym sektorze boiska współpraca zawodników 2, 7 3,11 (obiegnięcie).

Aktywna obrona w środkowej strefie boiska z momentem przejścia B-A.

Rywalizacja 2v1 – 3v2 w fazie bronienia + atak szybki w momencie przejścia B-A.

Gra w fazie bronienie + szybki atak w momencie przejścia B-A.

Bronienie w strefie średniej – szybki atak w momencie przejścia B-A.

Aktywny pressing po stracie. Moment przejścia A-B.

Współpraca zawodników na pozycjach 6-8-10 wbiegnięcie trzeciego.

Współpraca w bocznym sektorze boiska z wbiegnięciem (wcięciem).

Doskonalenie otwarcia gry oraz budowania w strefie niskiej i średniej.

Budowanie akcji ofensywnej w środkowej strefie boiska z wykorzystaniem współpracy w trójkach.

Współpraca zawodników w bocznych sektorach boiska zakończenie akcji ofensywnej.

Budowanie wytrzymałości tlenowej w treningu strzeleckim.

Budowanie wytrzymałości tlenowej w grach #2

Budowanie wytrzymałości tlenowej w grach.

Budowanie wytrzymałości tlenowej z techniką podania + akcent strzelecki.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping