fbpx

Sprzątanie kosmosu.

Space cleaning.

Organizacja ćwiczenia
  • Czas ćwiczenia 15′
  • Pole ćwiczenia: (do) 15x15m
  • Sprzęt: Piłki, Stożki, Oznaczniki, Pachołki, Bramki.
  • Exercise time 15 ‘
  • Practice area: (up to) 15x15m
  • Equipment: Balls, Cones, Goals, Markers.
Opis ćwiczenia
Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice i animacji. Podzieleni na dwa zespoły. Trener określa jakie rzeczy mają być posprzątane w kosmosie. Wszystkie “śmieci” muszą być posegregowane i zaniesione do odpowiednich box’ów. Piłki muszą być wprowadzone do bramek.

The players are positioned as in the graphics and animation. Divided into two teams. The trainer determines what things are to be cleaned in space. All “rubbish” must be sorted and put to the appropriate boxes. The balls must enter the goals.

Wskazówki i Uwagi

Ćwiczenie, które możesz przeprowadzić w najmłodszych grupach. Zwracaj uwagę na dobrą zabawę zawodników. Możesz prowadzić różne formy poruszania się zawodników np. podskoki na 1 nodze, bieg tyłem. Skupiaj się w tym ćwiczeniu na zadaniach ogólnorozwojowych oraz koordynacyjnych.

An exercise that you can carry out in the youngest groups. Pay attention to the fun of the players. You can lead various forms of movement of players, e.g. jumping on one leg, running backwards. In this exercise, focus on general development and coordination tasks.

Coaching Points

Spostrzegawczość - kontrola przestrzeni | Perceptiveness - control of space.

Koordynacja | Coordination.

Szybkość | Speed.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping