fbpx

Mała gra ze zmianą centrum gry.

Grafika ćwiczenia
Zeskanuj Kod QR i pobierz ćwiczenie na telefon!
Organizacja ćwiczenia
Cel gry | Punkty Treningowe

Czas ćwiczenia: 12'

Pole ćwiczenia: 40m x 20m (pole ustala Trener - wszystko jest uzależnione od jakości oraz ilości zawodników).

Sprzęt treningowy: Stożki, Oznaczniki, Piłki.

Cel zadania: Doskonalenie momentów przejścia A/B + B/A.

Moment przejścia A/B + B/A.

Utrzymanie się przy piłce.

Mobilność (przyjął - zagrał - wybiegł na pozycję).

Szukanie wolnych przestrzeni - Zmiana Centrum Gry.

Atak szybki i zakończenie akcji po odzyskaniu piłki.

Aktywny doskok do piłki po stracie w celu odzyskania piłki - zasada 5 sekund (moment przejścia A/B).

Punkty treningowe są zmienne i uzależnione od fazy gry w jakiej znajduje się zespół i co Trener chce "wyciągnąć" z danego ćwiczenia.

Opis ćwiczenia

Zawodnicy podzieleni na dwa zespoły. Boisko podzielone na dwa pola gry. W jednym polu gry zawodnicy rywalizują w grze 4v4+N. Zadaniem zawodników atakujących jest utrzymanie się przy piłce i zmiana centrum gry przez podanie do drugiego sektora pola gry. Zadaniem broniących jest odbiór piłki i szybki atak z zakończeniem do jednej z małych bramek. Wskazówka: Zawodnicy zmieniają centrum gry po określonej ilości podań. Wszyscy zawodnicy zmieniają centrum gry. Uwaga: Kierunek ataku po odzyskaniu piłki nie jest naturalny dlatego, że celem ćwiczenia jest utrzymanie się przy piłce i zmiana centrum gry – atak szybki jest akcentem po odzyskaniu piłki. Po zakończeniu zadania Trener wprowadza koleją piłkę do pola gry. Pole gry 40m x 20m.

Competitors divided into two teams. The court is divided into two playing fields. In one field of play, players compete in a 4v4 + N game. The task of the attacking players is to hold the ball and change the center of play by passing to the second sector of the playing area. The task of the defenders is to pick up the ball and fast attack with an ending to one of the small goals. Hint: Players change the center of the game after a certain number of passes. All players change the center of the game. Note: The direction of the attack after recovering the ball is not natural because the aim of the exercise is to stay on the ball and change the center of play – a quick attack is an accent after recovering the ball. After completing the task, the Coach takes another ball into the field of play. 40m x 20m playing field.

Animacja ćwiczenia
Odtwórz wideo
Zbiór Ćwiczeń Treningowych (online)

Zbiór praktycznych ćwiczeń w jednym miejscu.

Codziennie do bazy dodawane są nowe ćwiczenia.

Opis i cel każdego ćwiczenia.

Animacja i Grafika każdego ćwiczenia.

Każde ćwiczenie dzięki kodom QR możesz pobrać i wykorzystać w swoim treningu.

Każda grafika oraz animacja jest osobno zapisana, dzięki temu możesz materiał wykorzystać w innym / swoim konspekcie treningowym.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping