fbpx

Mała gra – Faza przejscia O-A A-O + press.

Small game – phase transition O/A – O/A.

Organizacja ćwiczenia
  • Czas ćwiczenia 15′
  • Pole ćwiczenia: (do) 25x25m
  • Sprzęt: Stożki, Oznaczniki, Pachołki, Bramki.
  • Exercise time 15′
  • Practice area: Small playing field: 12x12m – Large playing field: 25x25m.
  • Equipment: Markers, Cones, Goals.
Opis ćwiczenia
Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice i animacji. (1) Zawodnicy prowadzą grę w dwóch polach 4v3. Zawodnicy w środku małego pola grają w obronie. Ich zadaniem jest przejęcie piłki. (2) Zawodnicy niebiescy grają w ataku. Ich zadaniem jest gra na utrzymanie. (3) W sytuacji przejęcia piłki przez zawodników czerwonych ich zadanie do zdobycie gola do jednej z dwóch bramek.

The players are arranged as in graphics and animation. (1) The players play in two 4v3 game fields. Players in the middle of a small field defense. Their task is to take over the ball. (2) The blues play offensively. Their job is to keep playing. (3) If the red players capture the ball, their task is to score one of the two goals.

Wskazówki i Uwagi

Zawodnicy ofensywni mają ograniczoną ilość kontaktów z piłką – na przykład 3x. (chcemy żeby grali szybko i ofensywnie, dlatego ograniczamy ilość kontaktów z piłką). Zawodnicy ofensywni są aktywni, zwracaj uwagę na pracę bez piłki. Muszą stwarzać zawodnikowi z piłką możliwość podania. Zawsze musi być możliwość wykonania minimum dwóch podań. Zawodnicy w obronie po odzyskaniu piłki mają zadanie jak najszybszej finalizacji akcji ofensywnej (możesz narzucić presje czasu np. 10 sekund).

Offensive players have a limited amount of contact with the ball – for example 3x. (we want them to play fast and offensive, so we limit the number of contacts with the ball). Offensive players are active, pay attention to working without the ball. They must allow the player with the ball to pass. It must always be possible to make a minimum of two passes. Defensive players, after retrieving the ball, have the task of finalizing the offensive action as quickly as possible (you can impose time pressure, e.g. 10 seconds).

Coaching Points

Faza przejścia A/O - O/A | Transition phase D/A - A/D.

Zmiana mentalna | Mental change.

Finalizacja akcji ofensywnej (presja czasu) | Finalization of the offensive action (time pressure).

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping