fbpx

Mała gra 4v4+4.

Grafika ćwiczenia
Zeskanuj Kod QR i pobierz ćwiczenie na telefon!
Organizacja ćwiczenia
Cel gry | Punkty Treningowe

Czas ćwiczenia: 12'

Pole ćwiczenia: 20m x 30m (pole ustala Trener - wszystko jest uzależnione od jakości oraz ilości zawodników).

Sprzęt treningowy: Stożki, Oznaczniki, Piłki, Drabinka koord..

Cel zadania: Doskonalenie gry w atakowaniu (utrzymanie się przy piłce) + aktywny doskok do piłki po stracie.

Faza atakowania + moment przejścia A/B.

Utrzymanie się przy piłce.

Mobilność (przyjął - zagrał - wybiegł na pozycję).

Szukanie wolnych przestrzeni - Zmiana Centrum Gry.

Współpraca - gra po trójkącie (zawodnik z piłką musi mieć zawsze dwie możliwości podania).

Aktywny doskok do piłki po stracie w celu odzyskania piłki - zasada 5 sekund (moment przejścia A/B).

Punkty treningowe są zmienne i uzależnione od fazy gry w jakiej znajduje się zespół i co Trener chce "wyciągnąć" z danego ćwiczenia.

Opis ćwiczenia

Zadanie w formie małej gry w fazie atakowania. Ćwiczenie rozpoczyna Trener wprowadzając piłkę do pola ćwiczenia. W polu gry mamy zawodników podzielonych na 3 grupy po 4 zawodników. Celem gry jest gra w fazie atakowania – utrzymanie się przy piłce ze zmianą centrum gry. W momencie przejścia A-B zawodnicy muszą wykonać skok pressingowy w celu odzyskania piłki. Zawodnicy w fazie bronienia mają zadanie odzyskać piłkę. Po odzyskaniu piłki przechodzą do fazy atakowania, a grupa, która straciła piłkę stara się przez aktywny pressing ją odzyskać, jeśli jej się nie uda w “zasadzie 5 sekund” odpada i przechodzi do obrony. Uwaga: Zawodnicy w grupach nie mogą grać ze sobą, czyli biały nie może grać z białym, musi szukać partnera z innej grupy. Jesteśmy w fazie atakowania, ale warto też zwrócić uwagę zawodnikom w fazie bronienia w jaki sposób mają bronić (np. strefowo, 1v1 czy mieszanie).

A small game task in the attacking phase. The exercise is started by the Coach by introducing the ball into the exercise area. In the field of play we have players divided into 3 groups of 4 players. The object of the game is to play in the attacking phase – to stay on the ball with a change of center of play. At the time of the A-B transition, players must make a pressing jump to recover the ball. Players in the defending phase have the task of retrieving the ball. After retrieving the ball, they go to the attacking phase, and the group that has lost the ball tries to recover it by active pressing, if it fails in “5 seconds,” it is eliminated and goes to defense. Note: Players in groups cannot play with each other, so white cannot play with white, he has to look for a partner from another group. We are in the attacking phase, but it is also worth telling the players in the defending phase how to defend (e.g. zone, 1v1 or mixing).

Animacja ćwiczenia
Odtwórz wideo
Zbiór Ćwiczeń Treningowych (online)

Zbiór praktycznych ćwiczeń w jednym miejscu.

Codziennie do bazy dodawane są nowe ćwiczenia.

Opis i cel każdego ćwiczenia.

Animacja i Grafika każdego ćwiczenia.

Każde ćwiczenie dzięki kodom QR możesz pobrać i wykorzystać w swoim treningu.

Każda grafika oraz animacja jest osobno zapisana, dzięki temu możesz materiał wykorzystać w innym / swoim konspekcie treningowym.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping