fbpx

Gra 6v4 bronienie w strefie średniej (atak szybki po przejęciu).

Grafika ćwiczenia
Zeskanuj Kod QR i pobierz ćwiczenie na telefon!
Organizacja ćwiczenia
Cel gry | Punkty Treningowe

Czas ćwiczenia: 12'

Pole ćwiczenia: 20m x 40m (pole ustala Trener - wszystko jest uzależnione od jakości oraz ilości zawodników).

Sprzęt treningowy: Stożki, Oznaczniki, Piłki, Bramki.

Cel zadania: Doskonalenie gry w bronieniu (utrzymanie strefy) + atak szybki po odzyskaniu piłki.

Faza bronienia + moment przejścia B/A.

Gra strefą (przesuwanie za piłką).

Ustawienie bliskie zawodników (kompaktowo).

Szukanie wolnych przestrzeni (moment przejścia B/A).

Atak szybki (moment przejścia A/B).

Punkty treningowe są zmienne i uzależnione od fazy gry w jakiej znajduje się zespół i co Trener chce "wyciągnąć" z danego ćwiczenia.

Opis ćwiczenia

Zawodnicy podzieleni na dwa zespoły (biały i niebieski). Zespół biały jest w fazie atakowania, zespół niebieski jest w fazie bronienia. Najważniejszy w tym ćwiczeniu jest zespół w fazie bronienia, który ma zadanie odebrać (przejąć podanie) w strefie środkowej boiska i przejść do ataku szybkiego, który musi zakończyć się strzałem na bramkę. Zawodnicy w środkowej strefie boiska nie mogą wychodzić do innych stref jeśli nie przejęli piłki. Ustawieni są w strefie i przesuwają swoje ustawienie względem piłki (prawo – lewo). Zawodnicy w fazie bronienia muszą kontrolować odległości pomiędzy nimi, które nie pozwolą na wykonanie podania pomiędzy dwóch zawodników. W momencie przejścia z bronienia do atakowania znikają strefy i zawodnicy mają dowolny kierunek atakowania bramki (czasami wyznaczam kierunek atakowania bramki, którą bronią zawodnicy, którzy stracili piłkę).

Competitors divided into two teams (white and blue). White team is attacking, blue team is defending. The most important in this exercise is the team in the defending phase, which has the task of picking up (taking over the pass) in the center of the pitch and proceeding to a quick attack, which must end with a shot on goal. Players in the middle court zone may not go to other zones unless they have taken over the ball. They are positioned in the zone and move their position relative to the ball (right – left). The players in the defending phase must control distances between them that will prevent a pass between two players. When switching from defending to attacking, the zones disappear and players have any direction to attack the goal (sometimes I define the direction of attacking the goal, which is defended by players who have lost the ball).

Animacja ćwiczenia
Odtwórz wideo

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping