fbpx

Doskonalenie utrzymania się przy piłce w strefie niskiej i średniej ze zmiana cg.

Grafika ćwiczenia
Zeskanuj Kod QR i pobierz ćwiczenie na telefon!
Organizacja ćwiczenia
Cel gry | Punkty Treningowe

Czas ćwiczenia: 12'

Pole ćwiczenia: Połowa boiska (pole ustala Trener - wszystko jest uzależnione od jakości oraz ilości zawodników).

Sprzęt treningowy: Stożki, Oznaczniki, Piłki, Bramki.

Cel zadania: Doskonalenie utrzymania się przy piłce + zmiana centrum gry.

Faza bronienia + moment przejścia B/A.

Ustawienie w strefie niskiej i średniej.

Utrzymanie się przy piłce.

Zmiana centrum gry.

Aktywny pressing po stracie piłki (moment przejścia A/B).

Punkty treningowe są zmienne i uzależnione od fazy gry w jakiej znajduje się zespół i co Trener chce "wyciągnąć" z danego ćwiczenia.

Opis ćwiczenia

Gra zadaniowa w większym polu gry – Gra Br+7v6. Cel gry: Doskonalenie gry na utrzymanie ze zmianą centrum gry. Bramkarz otwiera grę i zawodnicy w atakowaniu mają zadanie utrzymać się przy piłce (wyjście z pressingu) w środkowej strefie boiska i zdobyć gola do dowolnej bramki, która imituje zawodników na pozycji 7 i 11. Zmiana Centrum Gry wymuszona jest przez zamknięcie stref przez zawodników w fazie bronienia, w takim przypadku zawodnicy w atakowaniu mają zadanie zmienić CG do bocznych sektorów boiska (na słabszą stronę przeciwnika). W momencie przejścia A-B zawodnicy muszą przejść do aktywnego pressingu w celu odzyskania piłki.

A task game in a larger field of play – Gra Br + 7v6. Game Goal: Improving the game for maintenance with changing the center of the game. The goalkeeper opens the game and the players in attacking have the task of holding the ball (leaving the pressing) in the middle zone of the pitch and scoring any goal that imitates players in positions 7 and 11. The change of the Game Center is forced by the players closing the zones in the phase defending, in this case, attacking players have to change the CG to the side sectors of the field (to the weaker side of the opponent). At the time of A-B transition, players must actively press to recover the ball.

Animacja ćwiczenia
Odtwórz wideo

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping