fbpx

Rozgrzewka

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice. Rozgrzewka w formie rywalizacji 1v1. Trener wprowadza piłkę do wybranej strefy – zadaniem zawodników jest praca 1v1 i szukanie możliwości zagrania piłki do kolejnej strefy. 

Wskazówki | Uwagi:

Po zagraniu piłki do dowolnej strefy gra toczy się dalej. Zawodnicy mają dowolność zagrywania piłki do określonych stref.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. Równocześnie rozpoczynają ćwiczenie. Opis ćwiczenia według numeracji na rysunku: 1 – 2 Bieg wokół pomarańczowych stożków. 3 – Wymiana podań np. 4-6 podań. 4 – Ćwiczenia koordynacji na drabince. 5 – Przyśpieszenie do palików.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy w zadaniu 1-2 bieg przodem – bieg tyłem – bieg przodem. Zadania na drabince koordynacyjnej określa Trener lub jeśli prowadzisz drużynę juniorską to zawodnicy mogą sami określać zadania na drabince koordynacyjnej. Zadanie 4 sprint do tyczki nie może być na 100% Niech to będzie akcent dynamicznego wyjścia na odcinku 3-4 metry.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Gra odbywa się na ograniczonym polu. Zadaniem zawodników jest gra na utrzymanie – po określonej ilość i podań lub na sygnał trenera, zawodnicy muszą uwolnić się z mniejszego pola gry, wykonując podanie do partnera, który swoim ruchem poszerza pole gry. Po uwolnieniu zawodnicy wykorzystują całą powierzchnie pola gry.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie proponuje stosować w części wstępnej treningu. Zadaniem gry jest utrzymanie lub zwiększenie bodźców treningowych lub przygotowanie naszych zawodników do zwiększenia obciążenie treningowych. Dobrze sprawdzi się to ćwiczenie również jako jedno z elementów rozgrzewki meczowej.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką, który prowadzi piłkę do pachołka (1)
przy pachołku wykonuje zwód z piłką i podaje piłkę do partnera (2). Zawodnik wyraźnie wykonuje ruch od i do piłki (3). Po
przyjęciu piłki prowadzi ją do pachołka (4) i przy pachołku wykonuje zwód i podaje piłkę do partnera, który wybiega na
pozycję (6) i po przyjęciu piłki przeprowadza piłkę slalomem pomiędzy stożkami

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy przy pachołku muszą wykonać określony zwód z piłką, możesz Ty narzucać zwody lub
zawodnicy sami wybierają. Każde przyjęcie piłki musi być kierunkowe, które przygotuje zawodnika do
dalszej część i ćwiczenia. Zwracaj uwagę na ruch zawodnika od piłki i do piłki, zė by ten ruch był
wyraźnie zaakcentowany. Formę prowadzenia piłki slalomem, określa Trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Zaczynają zawodnicy z piłką – wykonują podanie do partnera ustawionego po przeciwnej stronie. Po określonej ilość i podań zawodnicy wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe po linii prostej, zmieniając się miejscami. Po określonych ćwiczeniach ogólnorozwojowych przechodzą ponownie do podań. Ten element rozgrzewki powtarzamy kilka razy. Drugi etap to ćwiczenia techniczne z elementem startów. Po skończonym ćwiczeniu technicznym zawodnik wykonuje dynamiczny start ok. 5m.

Wskazówki | Uwagi:

Podania i przyjęcia piłki wew. cz. stopy. Ćwiczenia techniczne – zawodnik narzuca partnerowi piłkę rękoma np. wew. cz. stopy, proste podbicie, głowa. Ćwiczenia techniczne określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak ja na animacji. Ćwiczenie rozpoczynają zawodnicy z piłkami – podanie do zawodnika ustawionego po prawej stronie (prawa ręka). Podanie jest z informacją CZAS lub PLECY. Po podaniu zawodnicy wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe do środkowego stożka, obiegają go i idą w dalszym ciągu z ćwiczeniem w miejsce podania piłki.

Wskazówki | Uwagi:

Musimy zwrócić na komunikację pomiędzy zawodnikami. CZAS – przyjęcie i podanie / PLECY – gra na ścianę. Również pamiętajcie o tym, zė zawodnicy mają wykonywać ruch do piłki i od piłki, a każde podanie musi być dokładne. Każde podanie jest wew. cz. stopy, tak samo jak przyjęcie piłki. Ćwiczenia ogólnorozwojowe określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką, który prowadzi piłkę do pachołka (1) przy pachołku wykonuje zwód z piłką i podaje piłkę do partnera (2). Zawodnik wyraźnie wykonuje ruch od i do piłki (3). Po przyjęciu piłki prowadzi ją do pachołka (4) i przy pachołku wykonuje zwód i podaje piłkę do partnera, który wybiega na pozycję (6) i po przyjęciu piłki przeprowadza piłkę slalomem pomiędzy stożkami.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy przy pachołku muszą wykonać określony zwód z piłką, możesz Ty narzucać zwody lub zawodnicy sami wybierają. Każde przyjęcie piłki musi być kierunkowe, które przygotuje zawodnika do dalszej część i ćwiczenia. Zwracaj uwagę na ruch zawodnika od piłki i do piłki, zė by ten ruch był wyraźnie zaakcentowany. Formę prowadzenia piłki slalomem, określa Trener.

Opis ćwiczenia:

Ćwiczenie rozpoczynają jednocześnie zawodnicy pierwsi w rzędach. Zawodnik z piłką wykonuje podanie do partnera ustawionego po przeciwnej stronie. Zawodnik przyjmuje piłkę i zostawia ją na miejscu. Następnie oboje wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe zmieniając miejsca po przekątnej. Dalsza część ćwiczenia analogicznie do początku. PODANIE – PRZYJĘCIE – ZMIANA PO PRZEKĄTNEJ Z CWICZENIEM OGÓLNOROZWOJOWYM.

Wskazówki | Uwagi:

Przyjęcie i podanie piłki wewnętrzną częścią stopy. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze zmianą miejsca wykonujemy po 2 razy. Zwracamy uwagę na komunikację pomiędzy naszymi zawodnikami oraz ruch od i do piłki. Po skończonej wymianie podań zawodnicy wracają truchtem do rzędów.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni i ustawieni tak jak na animacji. Ich zadaniem jest gra na utrzymanie i zdobycie określonej ilości podań – po zdobyciu podań, druzẏ na przegrana otrzymuje zadanie specjalne.

Wskazówki | Uwagi:

Liczbę podań określa trener, jeśli chodzi o moje wskazówki do tego ćwiczenia – jak widzicie jest to forma “dziadka” – więc już od początku musicie kontrolować intensywność. Żeby to nie było “klepania do klepania” Również ̇ co zawsze powtarzam i zwracam uwagę w każdym ćwiczeniu to komunikacja. W tej grze dajemy pograć naszym zawodnikom, dlatego nie ograniczamy im ilość i kontaktów oraz zachęcamy do gry 1v1.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. W polu ćwiczenia (ok. 20×25 metrów) oznaczamy stożkami trójkąty. Ważne jest, aby zbudować znacznie więcej trójkątów niż ̇graczy. Następnie grupa zostaje podzielona i około 2/3 drużyny stoi w wolnych trójkątach, a pozostali gracze swobodnie prowadzą piłkę w polu ćwiczenia. Liczba graczy nie ma znaczenia dla tego ćwiczenia. Gracz z piłką prowadzi piłkę i szuka wolnego gracza w trójkącie – gracz w trójkącie przyjmuje piłkę kierunkowo i wprowadza ją do pola ćwiczenia (prowadzi piłkę w polu i szuka wolnego gracza). Zawodnik, który rozgrywa piłkę, nie wchodzi w trójkąt gdzie podał piłkę, ale szuka innego wolnego trójkąta.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy mogą mieć ograniczona ilość kontaktów z piłką. Trójkąty mogą dowolnie zmieniać. Kolory trójkątów można wykorzystać konkretnie do określenia zmiany pozycji lub podania. W młodszych grupach zamiast prowadzenia piłki możemy dodać wariant swobodnego biegu i kozłowania piłki.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Zaczynają zawodnicy z piłką – wykonują podanie do partnera
ustawionego po przeciwnej stronie. Po określonej ilość i podań zawodnicy wykonują ćwiczenia
ogólnorozwojowe po linii prostej, zmieniając się miejscami. Po określonych ćwiczeniach ogólnorozwojowych
przechodzą ponownie do podań. Ten element rozgrzewki powtarzamy kilka razy. Drugi etap to ćwiczenia
techniczne z elementem startów. Po skończonym ćwiczeniu technicznym zawodnik wykonuje dynamiczny
start ok. 5m.

Wskazówki | Uwagi:

Podania i przyjęcia piłki wew. cz. stopy. Ćwiczenia techniczne – zawodnik narzuca partnerowi piłkę
rękoma np. wew. cz. stopy, proste podbicie, głowa. Ćwiczenia techniczne określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak ja na animacji. Ćwiczenie rozpoczynają zawodnicy z piłkami – podanie do
zawodnika ustawionego po prawej stronie (prawa ręka). Podanie jest z informacją CZAS lub PLECY. Po
podaniu zawodnicy wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe do środkowego stożka, obiegają go i idą w
dalszym ciągu z ćwiczeniem w miejsce podania piłki.

Wskazówki | Uwagi:

Musimy zwrócić na komunikację pomiędzy zawodnikami. CZAS – przyjęcie i podanie / PLECY – gra
na ścianę. Również pamiętajcie o tym, zė zawodnicy mają wykonywać ruch do piłki i od piłki, a
każde podanie musi być dokładne. Każde podanie jest wew. cz. stopy, tak samo jak przyjęcie piłki.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką, który prowadzi piłkę
do pachołka (1) przy pachołku wykonuje zwód z piłką i podaje piłkę do partnera (2). Zawodnik wyraźnie
wykonuje ruch od i do piłki (3). Po przyjęciu piłki prowadzi ją do pachołka (4) i przy pachołku wykonuje
zwód i podaje piłkę do partnera, który wybiega na pozycję (6) i po przyjęciu piłki przeprowadza piłkę
slalomem pomiędzy stożkami.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy przy pachołku muszą wykonać określony zwód z piłką, możesz Ty narzucać zwody lub
zawodnicy sami wybierają. Każde przyjęcie piłki musi być kierunkowe, które przygotuje zawodnika do
dalszej części ćwiczenia. Zwracaj uwagę na ruch zawodnika od piłki i do piłki, zė by ten ruch był
wyraźnie zaakcentowany. Formę prowadzenia piłki slalomem, określa Trener.

Opis ćwiczenia:

Ćwiczenie rozpoczynają jednocześnie zawodnicy pierwsi w rzędach. Zawodnik z piłką wykonuje podanie do
partnera ustawionego po przeciwnej stronie. Zawodnik przyjmuje piłkę i zostawia ją na miejscu. Następnie
oboje wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe zmieniając miejsca po przekątnej. Dalsza część ćwiczenia
analogicznie do początku. PODANIE – PRZYJĘCIE – ZMIANA PO PRZEKĄTNEJ Z CWICZENIEM
OGÓLNOROZWOJOWYM.

Wskazówki | Uwagi:

Przyjęcie i podanie piłki wewnętrzną częścią stopy. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze zmianą miejsca
wykonujemy po 2 razy. Zwracamy uwagę na komunikację pomiędzy naszymi zawodnikami oraz ruch od i
do piłki. Po skończonej wymianie podań zawodnicy wracają truchtem do rzędów.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Sekwencja zadań według animacji. Ćwiczenie rozpoczynają
równocześnie zawodnicy z piłkami – podają piłkę do ćwiczących ustawionych przy środkowych

pachołkach. Zawodnicy w środku przyjmują piłkę kierunkowo i podają do następnych zawodników na
rogach wyznaczonego pola i przebiegają po skosie do czerwonego palika wykonując ćwiczenia
ogólnorozwojowe.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie może być wykonywane również na dwie piłki. Każde wyjście do piłki musi być z wyraźnym
akcentem. Przyjęcie piłki jest kierunkowe na zmianę – prawa strona / lewa strona. Ćwiczenia
ogólnorozwojowe określa trener. Musimy zwracać uwagę na siłę i kierunek podania. Ogólnie
zwracajmy uwagę na detale.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Sekwencja zadań według animacji. Ćwiczenie rozpoczyna
zawodnik z piłką, który podaje do zawodnika wbiegającego w pole przyjęcia. Następnie zawodnik odgrywa
piłkę wsteczna do partnera, zawodnik po przyjęciu piłki zwrotnej zmienia centrum gry – podanie do
bocznego pomocnika. Zawodnicy przed polem karnym zmieniają się krzyżowo. Wariant II: W drugim
wariancie zmieniamy tylko zmianę centrum gry przez podanie do dalej ustawionego bocznego pomocnika.
Boczni zawodnicy maja zadanie dośrodkować piłkę w pole karne gdzie następuje finalizacja akcji
ofensywnej.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie rozgrzewki przedmeczowej – zamiennik popularnego ćwiczenia w tej fazie, czyli podał –
odegrał – strzelba! Zwracamy na zachowania meczowe zawodników, jeśli akcja toczy się prawą strona
to zawodnik ustawiony na lewym skrzydle zamyka akcje ofensywną. Zawodnicy (napastnicy) zmieniają
pozycje krzyżowo. Ćwiczenia nie wykonujemy jednocześnie – najpierw prawa strona – później lewa.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Sekwencja zadań według animacji. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik który wykonuje bieg slalomem pomiędzy pachołkami, następnie wykonuje ćwiczenia koordynacyjne na drabince, kolejne ćwiczenia to bieg niski – odstawno / dostawny pomiędzy pachołkami (pachołki ustawione w linii łamanej) – po biegu niskim zawodnicy wykonują bieg tyłem pomiędzy tyczkami, ostatnia stacja to ćwiczenia koordynacyjne na kołach. Po wyjściu z koordynacji trener zagrywa piłkę do zawodnika, a jego zadaniem jest oddanie strzału na bramkę. Po strzale zawodnik idzie na początek ćwiczenia.

Wskazówki | Uwagi:

Najlepiej stosować to ćwiczenie na początku treningu, gdzie celem jest przygotowanie zawodników do części głównej treningu. Jednak stosując to ćwiczenie w najmłodszych grupach zwracajmy uwagę na poprawne wykonywanie ćwiczenia. Możemy wprowadzić zawodników w opowieść i np. ćw. na drabince koordynacyjnej – bieg przez zapadający się most – zawodnicy muszą wykonywać ćwiczenia koordynacyjne na palcach – delikatnie, cicho, zė by most się nie zawalił. Ćwiczenia na kołach koordynacyjnych bieg przez płonące koła. Bieg tyłem – cofanie auta w tunelu. Oczywiście to tylko propozycja, inwencja i kreatywność jest po Waszej stronie.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Gra odbywa się na ograniczonym polu. Zadaniem zawodników jest gra na utrzymanie – po określonej ilości podań lub na sygnał trenera, zawodnicy muszą uwolnić się z mniejszego pola gry, wykonując podanie do partnera, który swoim ruchem poszerza pole gry. Po uwolnieniu zawodnicy wykorzystują całą powierzchnie pola gry.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie proponuje stosować w części wstępnej treningu. Zadaniem gry jest utrzymanie lub zwiększenie bodźców
treningowych lub przygotowanie naszych zawodników do zwiększenia obciążeń treningowych. Dobrze sprawdzi się to
ćwiczenie również jako jedno z elementów rozgrzewki meczowej.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Sekwencja zadań według rysunku. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik z piłką (A), który
podaje do zawodnika po przeciwnej stronie (B). Zawodnik (B) odgrywa piłkę zwrotną do partnera (A) i obiega paliki.
Zawodnik (A) przyjmuję piłkę gra linię dalej do partnera ustawionego wyżej (C), a ten odgrywa piłkę do partnera (B), który
wybiega na pozycję. Zawodnik (B) podaje piłkę po przekątnej do zawodnika (D), a ten wymienia podanie z partnerem (C).
Zawodnik (D) kończy sekwencję działań podaniem piłki na koniec rzędu, a sam po podaniu wykonuje ćwiczenia
ogólnorozwojowe.

Wskazówki | Uwagi:

Celem ćwiczenia jest przygotowanie zawodników do część i głównej treningu. Zawodnicy wykonują sekwencję podań,
więc zawracamy im uwagę na ruch zawodników od piłki i do piłki oraz wybiegnięcia na pozycję. Możemy wprowadzić
podania z przyjęciem lub bez przyjęcia piłki. Ćwiczenia ogólnorozwojowe wprowadza trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni i ustawieni tak jak na animacji. Ich zadaniem jest gra na utrzymanie i zdobycie określonej ilość i podań – po zdobyciu podań, druzẏ na przegrana otrzymuje zadanie specjalne.

Wskazówki | Uwagi:

Liczbę podań określa trener, jeśli chodzi o moje wskazówki do tego ćwiczenia – jak widzicie jest to forma “dziadka” – więc już od początku musicie kontrolować intensywność. Żeby to nie było “klepania do klepania” Również co zawsze powtarzam i zwracam uwagę w każdym ćwiczeniu to komunikacja. W tej grze dajemy pograć naszym zawodnikom, dlatego nie ograniczamy im ilość i kontaktów oraz zachęcamy do gry 1v1.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy poruszają się na przemian po kopercie wykonując prowadzenie piłki, bądź ćwiczenia koordynacyjne z wykorzystaniem przyborów pomocniczych (obręcze i drabinki koordynacyjne oraz niskie płotki). Piłka przekazywana jest wewnątrz pola w momencie krzyżowania się linii biegu dwóch zawodników. Początkowa faza rozgrzewki może przebiegać bez przyborów i piłek.

Wskazówki | Uwagi:

Prowadzenie piłki po krótszym boku prostokąta, przetaczanie /rolowanie/ w ustawieniu bokiem, podanie po podłożu, przeskoki w obręczach gimnastycznych (rozkrok, zeskok jedno nóż)̇ , skip A w kolejnych segmentach drabinki koordynacyjnej, przeskoki jedno nóż ̇przez niskie płotki, przyjęcie podanej piłki z prowadzeniem pomiędzy stopami.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji w dwóch grupach ustawionych w liniach ustawionych w liniach. Ćwiczenie jednocześnie rozpoczynają zawodnicy z piłkami. Wykonują podanie piłki do drugiego z partnerów, który po przyjęciu kierunkowym do zewnątrz przekazuje ją do kolejnego z ćwiczących. Każdy z nich po podaniu piłki wykonuje zmianę pozycji po przekątnej z określonym ćwiczeniem ogólnorozwojowym. Ostatni z ćwiczących po przyjęciu piłki i ominięciu ostatniego talerzyka wykonuje podanie prostopadłe do pierwszego zawodnika z grupy nie posiadającego piłki, a następnie przechodzi do ćwiczenia rytmizacji ruchów wykonywanych na drabinkach koordynacyjnych.

Wskazówki | Uwagi:

Podania i przyjęcia piłki muszą być wewnętrzną częścią stopy. Zwracamy uwagę na komunikację pomiędzy zawodnikami. Ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz ćwiczenia rytmizacji ruchów zawodnicy mogą sami dobierać lub te ćwiczenia określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Zawodnicy rozpoczynają ćwiczenie podaniem po linii prostej. Po podaniu wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe po przekątnej. Zawodnik przyjmuje piłkę wew.cz.stopy i wykonuje podanie otwierające do zawodnika pracującego na drabince koordynacyjnej. Po ćwiczeniach koordynacyjnych zawodnik przyjmuje piłkę i przekazuje na początek ćwiczenia. Schemat ćwiczenia jest powtarzany.

Wskazówki | Uwagi:

Podania piłki wew. cz. stopy – przyjęcie tak samo, ale przyjęcie kierunkowe. Zawodnicy muszą być w ruchu, czyli praca od piłki i do piłki – zwracamy uwagę na komunikację. Ćwiczenia koordynacyjne określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. W polu ćwiczenia (ok. 20×25 metrów) oznaczamy stożkami trójkąty. Ważne jest, aby zbudować znacznie więcej trójkątów niż graczy. Następnie grupa zostaje podzielona i około 2/3 drużyny stoi w wolnych trójkątach, a pozostali gracze swobodnie prowadzą piłkę w polu ćwiczenia. Liczba graczy nie ma znaczenia dla tego ćwiczenia. Gracz z piłką prowadzi piłkę i szuka wolnego gracza w trójkącie – gracz w trójkącie przyjmuje piłkę kierunkowo i wprowadza ją do pola ćwiczenia (prowadzi piłkę w polu i szuka wolnego gracza). Zawodnik, który rozgrywa piłkę, nie wchodzi w trójkąt gdzie podał piłkę, ale szuka innego wolnego trójkąta.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy mogą mieć ograniczoną ilość kontaktów z piłką. Trójkąty mogą dowolnie zmieniać. Kolory trójkątów można wykorzystać konkretnie do określenia zmiany pozycji lub podania. W młodszych grupach zamiast prowadzenia piłki możemy dodać wariant swobodnego biegu i kozłowania piłki.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice i animacji. Kompleksowa rozgrzewka z rywalizacją 1v1. Ćwiczenie w formie rywalizacji. Na sygnał trenera zawodnicy wykonują slalom bez piłek pomiędzy tyczkami (1), następnie Trener podaje piłkę każdemu z nich (2). Po otrzymaniu piłki grają z graczem 3, on zagrywa przez bramkę do partnera 2 (3), zawodnik 2 gra na ścianę z zawodnikiem 1 (4), który finalizuje zadanie strzałem na bramkę (5). Następnie zawodnicy pracują na drabince koordynacyjnej i wbiegają do pola gry 1v1 (6). Zawodnicy rywalizują ze sobą w polu ćwiczenia, a zadaniem kończącym jest finalizacja akcji strzałem na dużą bramkę.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy mają dowolność ćwiczenia na drabince koordynacyjnej. Zwracajcie uwagę na poprawne
wykonywanie ćwiczeń na drabinkach. Musicie zwrócić uwagę, zė by to było ćwiczenie, ale nie
przebiegnięcie po prostu przez drabinkę. Każde podanie musi być poprzedzone wyjściem do piłki.
Zwracajcie również uwagę na komunikacje zawodników, niech cały czas sobie podpowiadają. Proste
komendy – JESTEM, ZAGRAJ, CHODZ ́ itd. Nauczmy zawodników rozmawiać ze sobą. Ważna jest również technika wykonania ćwiczenia, zawsze starajmy się pracować “od szczegółu do ogółu” ,właśnie
elementy takie jak podania, przyjęcie, celność, strzał, rywalizacja 1v1 – są podstawą gry w piłkę nożną i
szczególnie powinnyśmy wymagać w tych elementach dokładności.

Opis ćwiczenia:

Wariant 1: Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Rozpoczynają zawodnicy z piłkami – wymiana podań z partnerem. Po podaniu zawodnik przyjmuje piłkę kierunkowo i zagrywa piłkę do partnera ustawionego w głębi. Zawodnik przyjmuje piłkę i zagrywa do przodu 2 piętra wyżej. Zawodnik przyjmuje piłkę lub zagrywa na jeden kontakt piętro niżej i wbiega na pozycję do piłki którą otrzymał od partnera z którym wymieniał podania. Następnie dogrywa piłkę w pole karne gdzie mamy rywalizację 1v1. Wariant 2: Ustawienie zawodników oraz schemat rozegrania taki sam jak w wariancie 1. Uzupełniamy ćwiczenie o pole do ćwiczeń ogólnorozwojowych lub drabinki koordynacyjne. Ewentualnie łączymy ćwiczenia ogólnorozwojowe + koordynacja.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy w obronie po przejęciu piłki musza wybić piłkę z pola gry. Pole do ćwiczeń ogólnorozwojowych ustawiamy poza polem gry. Ćwiczenie jest rozgrywane na 2 strony, więc zawodnicy spokojnie zdążą wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe lub koordynacyjne i wrócić na swoje pozycje. Zawodnicy są w ciągłym ruchu ,podania wew.cz.stopy. Musza cały czas się komunikować i kontrolować przestrzeń.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na 4 grupy. Ćwiczenie wykonywane jest z dwóch stron. Zawodnicy w grupach wymieniają między sobą podania po przekątnej. Po każdym podaniu ćwiczący wykonują dwa rodzaje ćwiczeń ogólnorozwojowych: Ćw. nr. 1 do palika oraz Ćw.nr 2 od palika (jak na rysunku). Zawodnicy grają na 1 lub 2 kontakty.

Wskazówki | Uwagi:

Przykładowe ćwiczenia: Ogólny bieg, bieg tyłem, podskoki z naprzemianstronnym wymachem ramion, krok dostawny, bieg z wysokim unoszeniem kolan, rozkrok, głębokie skłony tułowia w lewo i w prawo, a następnie w przód i w tył, ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia równoważne, skoki do klatki piersiowej, wyskoki do głowy.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką, który prowadzi piłkę do pachołka (1) przy pachołku wykonuje zwód z piłką i podaje piłkę do partnera (2). Zawodnik wyraźnie wykonuje ruch od i do piłki (3). Po przyjęciu piłki prowadzi ją do pachołka (4) i przy pachołku wykonuje zwód i podaje piłkę do partnera, który wybiega na pozycję (6) i po przyjęciu piłki przeprowadza piłkę slalomem pomiędzy stożkami.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy przy pachołku muszą wykonać określony zwód z piłką, możesz Ty narzucać zwody lub zawodnicy sami wybierają. Każde przyjęcie piłki musi być kierunkowe, które przygotuje zawodnika do dalszej części ćwiczenia. Zwracaj uwagę na ruch zawodnika od piłki i do piłki, zė by ten ruch był wyraźnie zaakcentowany. Formę prowadzenia piłki slalomem, określa Trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką, który wymienia podania z partnerem, który jest ustawiony po przeciwnej stronie. Zawodnicy wymieniają podania i na sygnał trenera zawodnik niebieski musi podjąć decyzję o obiegnięciu pachołka. Jeśli zawodnik Niebieski wybiera prawy pachołek to zawodnik Biały również ̇wybiera prawy pachołek (prawa ręka).

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy w tym ćwiczeniu muszą pracować na dużej intensywności, dlatego jeśli masz więcej zawodników to zrób kilka stacji tego ćwiczenia. Możesz Ty dawać znak do startu, ale możesz też zostawić decyzje zawodnikom. Ćwiczenie jest w formie rywalizacji, więc musisz cały czas budować zawodników.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice i animacji. (1) Zawodnik z piłką podaje do partnera ustawionego po przeciwnej stronie. (2) Zawodnik przyjmuje lub gra pierwszą piłkę po przekątnej i po podaniu wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe. (3) Zawodnik otrzymuje podanie – przyjmuje piłkę i zagrywa lub gra na jeden kontakt i po podaniu pracuje na drabince koordynacyjnej. (4) zawodnik przyjmuje piłkę kierunkowo i wykonuje podanie po przekątnej następnie przebiega na “pachołki”. Zadanie jest dalej kontynuowane.

Wskazówki | Uwagi:

Zwracaj uwagę na poprawne wykonywanie zadań na drabince koordynacyjnej oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe na pachołkach. Podania piłki w zależności od zawodników – na jeden kontakt lub przyjęcie piłki i podanie. Ważne są szczegóły, więc każda piłka musi być mocna i celna. Przyjęcie piłki musi być kierunkowe.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice i animacji. Dość ciekawe rozwiązanie jak na rozgrzewkę, ale przygotowuje zawodników do intensywnej pracy. Zawodnicy w 3 polach gry o wymiarach 5mx10m. Piłkę wprowadza Trener do dowolnego pola gry. Zadaniem zawodników jest rywalizacja 1v1. Po wygraniu gry – muszą zagrać piłkę do innego pola gry, w którym dalej toczy się rywalizacja 1v1.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy po wygraniu rywalizacji mają dowolność rozegrania piłki do kolejnej strefy. Ewentualnie można wprowadzić zasadę, że nie można zagrać piłki do strefy od której się otrzymało zagranie. Musimy w tym ćwiczeniu zwracać i zachęcać zawodników do rywalizacji 1v1, żeby nie śpieszyli się z przegrywaniem piłki. Jest to ćwiczenie rozgrzewkowe, więc nie utrzymujmy dużej intensywności.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni w dwóch grupach. Zaczyna zawodnik z piłką (1) wykonuje podanie do partnera ustawionego po przeciwnej stronie. Po podaniu zawodnik przechodzi za piłką wykonując ćwiczenia ogólnorozwojowe. (2) zawodnik przyjmuje piłkę kierunkowo i wymienia podaje piłkę do zawodnika po lewej stronie (3) zawodnik wykonuje podanie wsteczne i wybiega na pozycję. (4) Gracz zagrywa piłkę (na jeden kontakt lub z przyjęciem) po przekątnej. (5) Zawodnik na jeden kontakt zagrywa piłkę wsteczna i wybiega na pozycję. (6) Ostatnia piłka jest otwierająca do zawodnika wybiegającego na pozycję (7) Przeprowadzenie piłki na początek ćwiczenia.

Wskazówki | Uwagi:

Zwracaj uwagę na przyjęcie kierunkowe i ruch zawodnika od i do piłki. Ćwiczenia ogólnorozwojowe możesz Ty określać lub zawodnicy sami dobierają, wszystko zależy od poziomu wytrenowania zawodników i grupy treningowej (świadomości). Po tym ćwiczeniu warto jeszcze zastosować stretching dynamiczny.

 

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. (1) zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką – wykonuje slalom. (2) po slalomie podaje piłkę do zawodnika ustawionego wyzė j – po podaniu wykonuje zadania na drabince koordynacyjnej. (3) zawodnik przyjmuje piłkę kierunkowo (prawa lub lewa noga) i podaje piłkę do partnera. (4) zawodnik przyjmuje ponownie piłkę kierunkowo i wchodzi w rywalizację 1v1.

Wskazówki | Uwagi:

Trener określa zadania na drabince koordynacyjnej. Jeśli chodzi o slalom niech zawodnicy prowadzą piłkę słabszą nogą (chcemy wzmacniać słabszą nogę). Jeśli chcesz to na odcinku podania piłki po przyjęciu kierunkowym możesz wprowadzić ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rywalizacja 1v1 nie ma być na 100% z tego względu, zė jesteśmy w fazie rozgrzewki bardziej chodzi mi o akcentowane rywalizacji 1v1 niż mocnej pracy.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice i animacji. Zawodnicy niebiescy (ofensywni) oraz biali (defensywni) dwie grupy z piłkami. Zawodnicy niebiescy mają zadanie utrzymywać się przy piłce i zdobywać punkty wykonując podania przez aktywną bramkę. Aktywna bramkę tworzą zawodnicy defensywni (biali) którzy współpracują ze sobą wykonują podania i aktywnie zmieniają swoją pozycję na polu gry.

Wskazówki | Uwagi:

Zadanie jest w formie małej gry i jak widzisz jest to rozbudowane ćwiczenie gdzie bazą jest popularny “dziadek”. Zwracaj uwagę swoim zawodnikom na intensywność i aktywność, szczególnie u zawodników białych. Zawodnicy biali określają poziom trudności, im szybciej i aktywniej zmieniają swoje miejsce – tym trudniej zawodnicy niebiescy mają zė by zdobywać punkty.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni i ustawieni tak jak na animacji i grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką. Wykonuje podanie do partnera, który przyjmuje piłkę i wyprowadza piłkę przez tyczkę i podaje piłkę do wybiegającego partnera. Po podaniu zawodnik wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zawodnik po przyjęciu piłki i krótkim prowadzeniu oddaje strzał na małą bramkę i wykonuje ćwiczenia koordynacyjne na drabince koord.

Wskazówki | Uwagi:

Piłka rozpoczynającą ćwiczenie musi być podana w kierunku tyczki, zmusza to zawodnika do wybiegnięcia zawodnika. Po przejęciu piłki zawodnik prowadzi ją w przeciwnym kierunku. Zwracaj uwagę, zė by przyjęcie piłki było kierunkowe. Ćwiczenia ogólnorozwojowe lub koordynacyjne określasz Ty lub zawodnik sam dobiera sobie ćwiczenia. Wszystko zależy jaką grupę prowadzisz i jak świadomą masz grupę zawodników. Wiadomo, zė w młodszych grupach nie zostawisz zawodników samych w ćwiczeniach ogólnorozwojowych lub koordynacyjnych.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką. (1) krótko prowadzi piłkę (2) podaję piłkę do zawodnika wybiegającego na pozycję. (3) po przyjęciu piłki i krótkim prowadzeniu podaję do zawodnika (4) który przeprowadza piłkę slalomem na początek ćwiczenia.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy przy każdym pachołku wykonują zwód. Wybiegnięcie na pozycję musi być wyraźnie zaakcentowane, zwracaj uwagę zawodnikom na komunikację. Przyjęcie piłki musi być zawsze kierunkowe, a pozycja zawodnika otwarta. Slalom z piłką, chciałbym, żeby piłka była prowadzona bardzo krótko przy nodze z jak największą kontrolą.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Zaczynają zawodnicy z piłką – wykonują podanie do partnera ustawionego po przeciwnej stronie. Po określonej liczbie podań zawodnicy wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe po linii prostej, zmieniając się miejscami. Po określonych ćwiczeniach ogólnorozwojowych przechodzą ponownie do podań. Ten element rozgrzewki powtarzamy kilka razy. Drugi etap to ćwiczenia techniczne z elementem startów. Po skończonym ćwiczeniu technicznym zawodnik wykonuje dynamiczny start ok. 5m.

Wskazówki | Uwagi:

Podania i przyjęcia piłki wew. cz. stopy. Ćwiczenia techniczne – zawodnik narzuca partnerowi piłkę rękoma np. wew. cz. stopy, proste podbicie, głowa. Ćwiczenia techniczne określa Trener.

Opis ćwiczenia:

Ćwiczenie rozpoczynają jednocześnie zawodnicy pierwsi w rzędach. Zawodnik z piłką wykonuje podanie do partnera ustawionego po przeciwnej stronie. Zawodnik przyjmuje piłkę i zostawia ją na miejscu. Następnie oboje wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe zmieniając miejsca po przekątnej. Dalsza część ćwiczenia analogicznie do początku. PODANIE – PRZYJĘCIE – ZMIANA PO PRZEKĄTNEJ Z CWICZENIEM OGÓLNOROZWOJOWYM.

Wskazówki | Uwagi:

Przyjęcie i podanie piłki wewnętrzną częścią stopy. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze zmianą miejsca wykonujemy po 2 razy. Zwracamy uwagę na komunikację pomiędzy naszymi zawodnikami oraz ruch od i do piłki. Po skończonej wymianie podań zawodnicy wracają truchtem do rzędów.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. W polu ćwiczenia (ok. 20×25 metrów) oznaczamy stożkami trójkąty. Ważne jest, aby zbudować znacznie więcej trójkątów niż ̇graczy. Następnie grupa zostaje podzielona i około 2/3 drużyny stoi w wolnych trójkątach, a pozostali gracze swobodnie prowadzą piłkę w polu ćwiczenia. Liczba graczy nie ma znaczenia dla tego ćwiczenia. Gracz z piłką prowadzi piłkę i szuka wolnego gracza w trójkącie – gracz w trójkącie przyjmuje piłkę kierunkowo i wprowadza ją do pola ćwiczenia (prowadzi piłkę w polu i szuka wolnego gracza). Zawodnik, który rozgrywa piłkę, nie wchodzi w trójkąt gdzie podał piłkę, ale szuka innego wolnego trójkąta.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy mogą mieć ograniczoną ilości kontaktów z piłką. Trójkąty mogą dowolnie zmieniać. Kolory trójkątów można wykorzystać konkretnie do określenia zmiany pozycji lub podania. W młodszych grupach zamiast prowadzenia piłki możemy dodać wariant swobodnego biegu i kozłowania piłki.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką, który wymienia podania z partnerem, który jest ustawiony po przeciwnej stronie. Zawodnicy wymieniają podania i na sygnał trenera zawodnik niebieski musi podjąć decyzję o obiegnięciu pachołka. Jeśli zawodnik Niebieski wybiera prawy pachołek to zawodnik Biały również wybiera prawy pachołek (prawa ręka).

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy w tym ćwiczeniu muszą pracować na dużej intensywności, dlatego jeśli masz więcej zawodników to zrób kilka stacji tego ćwiczenia. Możesz Ty dawać znak do startu, ale możesz tez ̇ zostawić decyzję zawodnikom. Ćwiczenie jest w formie rywalizacji, więc musisz cały czas budować zawodników.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice i animacji. Zawodnicy wymieniają podania między sobą (3 podania). Po wymianie podań jedna grupa zawodników wykonuje zadanie pomiędzy tyczkami, a druga grupa pracuje na drabinkach koordynacyjnych.

Wskazówki | Uwagi:

Każde podanie musi być wew. częścią stopy. Zwracaj uwagę na ruch do piłki i od piłki. Zadania w labiryncie z tyczkami określa Trener, tak samo jak na drabinkach koordynacyjnych.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak ja na animacji. Ćwiczenie rozpoczynają zawodnicy z piłkami – podanie do zawodnika ustawionego po prawej stronie (prawa ręka). Podanie jest z informacją CZAS lub PLECY. Po podaniu zawodnicy wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe do środkowego stożka, obiegają go i idą w dalszym ciągu z ćwiczeniem w miejsce podania piłki.

Wskazówki | Uwagi:

Musimy zwrócić na komunikację pomiędzy zawodnikami. CZAS – przyjęcie i podanie / PLECY – gra na ścianę. Również pamiętajcie o tym, że zawodnicy mają wykonywać ruch do piłki i od piłki, a każde podanie musi być dokładne. Każde podanie jest wew. cz. stopy, tak samo jak przyjęcie piłki. Ćwiczenia ogólnorozwojowe określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Gra odbywa się na ograniczonym polu. Zadaniem zawodników jest gra na utrzymanie – po określonej liczbie podań lub na sygnał trenera, zawodnicy muszą uwolnić się z mniejszego pola gry, wykonując podanie do partnera, który swoim ruchem poszerza pole gry. Po uwolnieniu zawodnicy wykorzystują całą powierzchnie pola gry.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie proponuje stosować w części wstępnej treningu. Zadaniem gry jest utrzymanie lub zwiększenie bodźców treningowych lub przygotowanie naszych zawodników do zwiększenia obciążeń treningowych. Dobrze sprawdzi się to ćwiczenie również jako jedno z elementów rozgrzewki meczowej.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni i ustawieni tak jak na animacji. Ich zadaniem jest gra na utrzymanie i zdobycie określonej liczbie podań – po zdobyciu podań drużyna przegrana otrzymuje zadanie specjalne.

Wskazówki | Uwagi:

Liczbę podań określa trener, jeśli chodzi o moje wskazówki do tego ćwiczenia – jak widzicie jest to forma “dziadka” – więc już od początku musicie kontrolować intensywność. Żeby to nie było “klepania do klepania” zawsze powtarzam i zwracam uwagę w każdym ćwiczeniu to komunikacja. W tej grze dajemy pograć naszym zawodnikom, dlatego nie ograniczamy im liczbę kontaktów oraz zachęcamy do gry 1v1.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice animacji. (1) Zawodnik wykonuje bieg łamany – przód / tył / przód. (2) Ćwiczenia koordynacjno-motoryczne przez tyczki. (3) zwód z piłką i wyjście do strzału. (4) finalizacja akcji ofensywnej.

Wskazówki | Uwagi:

Zwracaj uwagę na intensywność pracy. Zawodnicy muszą pracować jeden z drugim. Nie dodajemy żadnych obrońców, chcemy w tym ćwiczeniu pracować nad mocą i finalizacją akcji strzałem na bramkę. Upraszczajmy jak tylko możemy zadania dla zawodników.

Shopping cart

0

No products in the cart.