fbpx

Rozgrzewka

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice. Rozgrzewka w formie rywalizacji 1v1. Trener wprowadza piłkę do wybranej strefy – zadaniem zawodników jest praca 1v1 i szukanie możliwości zagrania piłki do kolejnej strefy. 

Wskazówki | Uwagi:

Po zagraniu piłki do dowolnej strefy gra toczy się dalej. Zawodnicy mają dowolność zagrywania piłki do określonych stref.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. Równocześnie rozpoczynają ćwiczenie. Opis ćwiczenia według numeracji na rysunku: 1 – 2 Bieg wokół pomarańczowych stożków. 3 – Wymiana podań np. 4-6 podań. 4 – Ćwiczenia koordynacji na drabince. 5 – Przyśpieszenie do palików.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy w zadaniu 1-2 bieg przodem – bieg tyłem – bieg przodem. Zadania na drabince koordynacyjnej określa Trener lub jeśli prowadzisz drużynę juniorską to zawodnicy mogą sami określać zadania na drabince koordynacyjnej. Zadanie 4 sprint do tyczki nie może być na 100% Niech to będzie akcent dynamicznego wyjścia na odcinku 3-4 metry.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Gra odbywa się na ograniczonym polu. Zadaniem zawodników jest gra na utrzymanie – po określonej ilość i podań lub na sygnał trenera, zawodnicy muszą uwolnić się z mniejszego pola gry, wykonując podanie do partnera, który swoim ruchem poszerza pole gry. Po uwolnieniu zawodnicy wykorzystują całą powierzchnie pola gry.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie proponuje stosować w części wstępnej treningu. Zadaniem gry jest utrzymanie lub zwiększenie bodźców treningowych lub przygotowanie naszych zawodników do zwiększenia obciążenie treningowych. Dobrze sprawdzi się to ćwiczenie również jako jedno z elementów rozgrzewki meczowej.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką, który prowadzi piłkę do pachołka (1)
przy pachołku wykonuje zwód z piłką i podaje piłkę do partnera (2). Zawodnik wyraźnie wykonuje ruch od i do piłki (3). Po
przyjęciu piłki prowadzi ją do pachołka (4) i przy pachołku wykonuje zwód i podaje piłkę do partnera, który wybiega na
pozycję (6) i po przyjęciu piłki przeprowadza piłkę slalomem pomiędzy stożkami

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy przy pachołku muszą wykonać określony zwód z piłką, możesz Ty narzucać zwody lub
zawodnicy sami wybierają. Każde przyjęcie piłki musi być kierunkowe, które przygotuje zawodnika do
dalszej część i ćwiczenia. Zwracaj uwagę na ruch zawodnika od piłki i do piłki, zė by ten ruch był
wyraźnie zaakcentowany. Formę prowadzenia piłki slalomem, określa Trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Zaczynają zawodnicy z piłką – wykonują podanie do partnera ustawionego po przeciwnej stronie. Po określonej ilość i podań zawodnicy wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe po linii prostej, zmieniając się miejscami. Po określonych ćwiczeniach ogólnorozwojowych przechodzą ponownie do podań. Ten element rozgrzewki powtarzamy kilka razy. Drugi etap to ćwiczenia techniczne z elementem startów. Po skończonym ćwiczeniu technicznym zawodnik wykonuje dynamiczny start ok. 5m.

Wskazówki | Uwagi:

Podania i przyjęcia piłki wew. cz. stopy. Ćwiczenia techniczne – zawodnik narzuca partnerowi piłkę rękoma np. wew. cz. stopy, proste podbicie, głowa. Ćwiczenia techniczne określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak ja na animacji. Ćwiczenie rozpoczynają zawodnicy z piłkami – podanie do zawodnika ustawionego po prawej stronie (prawa ręka). Podanie jest z informacją CZAS lub PLECY. Po podaniu zawodnicy wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe do środkowego stożka, obiegają go i idą w dalszym ciągu z ćwiczeniem w miejsce podania piłki.

Wskazówki | Uwagi:

Musimy zwrócić na komunikację pomiędzy zawodnikami. CZAS – przyjęcie i podanie / PLECY – gra na ścianę. Również pamiętajcie o tym, zė zawodnicy mają wykonywać ruch do piłki i od piłki, a każde podanie musi być dokładne. Każde podanie jest wew. cz. stopy, tak samo jak przyjęcie piłki. Ćwiczenia ogólnorozwojowe określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką, który prowadzi piłkę do pachołka (1) przy pachołku wykonuje zwód z piłką i podaje piłkę do partnera (2). Zawodnik wyraźnie wykonuje ruch od i do piłki (3). Po przyjęciu piłki prowadzi ją do pachołka (4) i przy pachołku wykonuje zwód i podaje piłkę do partnera, który wybiega na pozycję (6) i po przyjęciu piłki przeprowadza piłkę slalomem pomiędzy stożkami.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy przy pachołku muszą wykonać określony zwód z piłką, możesz Ty narzucać zwody lub zawodnicy sami wybierają. Każde przyjęcie piłki musi być kierunkowe, które przygotuje zawodnika do dalszej część i ćwiczenia. Zwracaj uwagę na ruch zawodnika od piłki i do piłki, zė by ten ruch był wyraźnie zaakcentowany. Formę prowadzenia piłki slalomem, określa Trener.

Opis ćwiczenia:

Ćwiczenie rozpoczynają jednocześnie zawodnicy pierwsi w rzędach. Zawodnik z piłką wykonuje podanie do partnera ustawionego po przeciwnej stronie. Zawodnik przyjmuje piłkę i zostawia ją na miejscu. Następnie oboje wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe zmieniając miejsca po przekątnej. Dalsza część ćwiczenia analogicznie do początku. PODANIE – PRZYJĘCIE – ZMIANA PO PRZEKĄTNEJ Z CWICZENIEM OGÓLNOROZWOJOWYM.

Wskazówki | Uwagi:

Przyjęcie i podanie piłki wewnętrzną częścią stopy. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze zmianą miejsca wykonujemy po 2 razy. Zwracamy uwagę na komunikację pomiędzy naszymi zawodnikami oraz ruch od i do piłki. Po skończonej wymianie podań zawodnicy wracają truchtem do rzędów.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni i ustawieni tak jak na animacji. Ich zadaniem jest gra na utrzymanie i zdobycie określonej ilości podań – po zdobyciu podań, druzẏ na przegrana otrzymuje zadanie specjalne.

Wskazówki | Uwagi:

Liczbę podań określa trener, jeśli chodzi o moje wskazówki do tego ćwiczenia – jak widzicie jest to forma “dziadka” – więc już od początku musicie kontrolować intensywność. Żeby to nie było “klepania do klepania” Również ̇ co zawsze powtarzam i zwracam uwagę w każdym ćwiczeniu to komunikacja. W tej grze dajemy pograć naszym zawodnikom, dlatego nie ograniczamy im ilość i kontaktów oraz zachęcamy do gry 1v1.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. W polu ćwiczenia (ok. 20×25 metrów) oznaczamy stożkami trójkąty. Ważne jest, aby zbudować znacznie więcej trójkątów niż ̇graczy. Następnie grupa zostaje podzielona i około 2/3 drużyny stoi w wolnych trójkątach, a pozostali gracze swobodnie prowadzą piłkę w polu ćwiczenia. Liczba graczy nie ma znaczenia dla tego ćwiczenia. Gracz z piłką prowadzi piłkę i szuka wolnego gracza w trójkącie – gracz w trójkącie przyjmuje piłkę kierunkowo i wprowadza ją do pola ćwiczenia (prowadzi piłkę w polu i szuka wolnego gracza). Zawodnik, który rozgrywa piłkę, nie wchodzi w trójkąt gdzie podał piłkę, ale szuka innego wolnego trójkąta.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy mogą mieć ograniczona ilość kontaktów z piłką. Trójkąty mogą dowolnie zmieniać. Kolory trójkątów można wykorzystać konkretnie do określenia zmiany pozycji lub podania. W młodszych grupach zamiast prowadzenia piłki możemy dodać wariant swobodnego biegu i kozłowania piłki.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Zaczynają zawodnicy z piłką – wykonują podanie do partnera
ustawionego po przeciwnej stronie. Po określonej ilość i podań zawodnicy wykonują ćwiczenia
ogólnorozwojowe po linii prostej, zmieniając się miejscami. Po określonych ćwiczeniach ogólnorozwojowych
przechodzą ponownie do podań. Ten element rozgrzewki powtarzamy kilka razy. Drugi etap to ćwiczenia
techniczne z elementem startów. Po skończonym ćwiczeniu technicznym zawodnik wykonuje dynamiczny
start ok. 5m.

Wskazówki | Uwagi:

Podania i przyjęcia piłki wew. cz. stopy. Ćwiczenia techniczne – zawodnik narzuca partnerowi piłkę
rękoma np. wew. cz. stopy, proste podbicie, głowa. Ćwiczenia techniczne określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak ja na animacji. Ćwiczenie rozpoczynają zawodnicy z piłkami – podanie do
zawodnika ustawionego po prawej stronie (prawa ręka). Podanie jest z informacją CZAS lub PLECY. Po
podaniu zawodnicy wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe do środkowego stożka, obiegają go i idą w
dalszym ciągu z ćwiczeniem w miejsce podania piłki.

Wskazówki | Uwagi:

Musimy zwrócić na komunikację pomiędzy zawodnikami. CZAS – przyjęcie i podanie / PLECY – gra
na ścianę. Również pamiętajcie o tym, zė zawodnicy mają wykonywać ruch do piłki i od piłki, a
każde podanie musi być dokładne. Każde podanie jest wew. cz. stopy, tak samo jak przyjęcie piłki.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe określa trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką, który prowadzi piłkę
do pachołka (1) przy pachołku wykonuje zwód z piłką i podaje piłkę do partnera (2). Zawodnik wyraźnie
wykonuje ruch od i do piłki (3). Po przyjęciu piłki prowadzi ją do pachołka (4) i przy pachołku wykonuje
zwód i podaje piłkę do partnera, który wybiega na pozycję (6) i po przyjęciu piłki przeprowadza piłkę
slalomem pomiędzy stożkami.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy przy pachołku muszą wykonać określony zwód z piłką, możesz Ty narzucać zwody lub
zawodnicy sami wybierają. Każde przyjęcie piłki musi być kierunkowe, które przygotuje zawodnika do
dalszej części ćwiczenia. Zwracaj uwagę na ruch zawodnika od piłki i do piłki, zė by ten ruch był
wyraźnie zaakcentowany. Formę prowadzenia piłki slalomem, określa Trener.

Opis ćwiczenia:

Ćwiczenie rozpoczynają jednocześnie zawodnicy pierwsi w rzędach. Zawodnik z piłką wykonuje podanie do
partnera ustawionego po przeciwnej stronie. Zawodnik przyjmuje piłkę i zostawia ją na miejscu. Następnie
oboje wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe zmieniając miejsca po przekątnej. Dalsza część ćwiczenia
analogicznie do początku. PODANIE – PRZYJĘCIE – ZMIANA PO PRZEKĄTNEJ Z CWICZENIEM
OGÓLNOROZWOJOWYM.

Wskazówki | Uwagi:

Przyjęcie i podanie piłki wewnętrzną częścią stopy. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze zmianą miejsca
wykonujemy po 2 razy. Zwracamy uwagę na komunikację pomiędzy naszymi zawodnikami oraz ruch od i
do piłki. Po skończonej wymianie podań zawodnicy wracają truchtem do rzędów.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Sekwencja zadań według animacji. Ćwiczenie rozpoczynają
równocześnie zawodnicy z piłkami – podają piłkę do ćwiczących ustawionych przy środkowych

pachołkach. Zawodnicy w środku przyjmują piłkę kierunkowo i podają do następnych zawodników na
rogach wyznaczonego pola i przebiegają po skosie do czerwonego palika wykonując ćwiczenia
ogólnorozwojowe.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie może być wykonywane również na dwie piłki. Każde wyjście do piłki musi być z wyraźnym
akcentem. Przyjęcie piłki jest kierunkowe na zmianę – prawa strona / lewa strona. Ćwiczenia
ogólnorozwojowe określa trener. Musimy zwracać uwagę na siłę i kierunek podania. Ogólnie
zwracajmy uwagę na detale.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Sekwencja zadań według animacji. Ćwiczenie rozpoczyna
zawodnik z piłką, który podaje do zawodnika wbiegającego w pole przyjęcia. Następnie zawodnik odgrywa
piłkę wsteczna do partnera, zawodnik po przyjęciu piłki zwrotnej zmienia centrum gry – podanie do
bocznego pomocnika. Zawodnicy przed polem karnym zmieniają się krzyżowo. Wariant II: W drugim
wariancie zmieniamy tylko zmianę centrum gry przez podanie do dalej ustawionego bocznego pomocnika.
Boczni zawodnicy maja zadanie dośrodkować piłkę w pole karne gdzie następuje finalizacja akcji
ofensywnej.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie rozgrzewki przedmeczowej – zamiennik popularnego ćwiczenia w tej fazie, czyli podał –
odegrał – strzelba! Zwracamy na zachowania meczowe zawodników, jeśli akcja toczy się prawą strona
to zawodnik ustawiony na lewym skrzydle zamyka akcje ofensywną. Zawodnicy (napastnicy) zmieniają
pozycje krzyżowo. Ćwiczenia nie wykonujemy jednocześnie – najpierw prawa strona – później lewa.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Sekwencja zadań według animacji. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik który wykonuje bieg slalomem pomiędzy pachołkami, następnie wykonuje ćwiczenia koordynacyjne na drabince, kolejne ćwiczenia to bieg niski – odstawno / dostawny pomiędzy pachołkami (pachołki ustawione w linii łamanej) – po biegu niskim zawodnicy wykonują bieg tyłem pomiędzy tyczkami, ostatnia stacja to ćwiczenia koordynacyjne na kołach. Po wyjściu z koordynacji trener zagrywa piłkę do zawodnika, a jego zadaniem jest oddanie strzału na bramkę. Po strzale zawodnik idzie na początek ćwiczenia.

Wskazówki | Uwagi:

Najlepiej stosować to ćwiczenie na początku treningu, gdzie celem jest przygotowanie zawodników do części głównej treningu. Jednak stosując to ćwiczenie w najmłodszych grupach zwracajmy uwagę na poprawne wykonywanie ćwiczenia. Możemy wprowadzić zawodników w opowieść i np. ćw. na drabince koordynacyjnej – bieg przez zapadający się most – zawodnicy muszą wykonywać ćwiczenia koordynacyjne na palcach – delikatnie, cicho, zė by most się nie zawalił. Ćwiczenia na kołach koordynacyjnych bieg przez płonące koła. Bieg tyłem – cofanie auta w tunelu. Oczywiście to tylko propozycja, inwencja i kreatywność jest po Waszej stronie.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Gra odbywa się na ograniczonym polu. Zadaniem zawodników jest gra na utrzymanie – po określonej ilości podań lub na sygnał trenera, zawodnicy muszą uwolnić się z mniejszego pola gry, wykonując podanie do partnera, który swoim ruchem poszerza pole gry. Po uwolnieniu zawodnicy wykorzystują całą powierzchnie pola gry.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie proponuje stosować w części wstępnej treningu. Zadaniem gry jest utrzymanie lub zwiększenie bodźców
treningowych lub przygotowanie naszych zawodników do zwiększenia obciążeń treningowych. Dobrze sprawdzi się to
ćwiczenie również jako jedno z elementów rozgrzewki meczowej.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Sekwencja zadań według rysunku. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik z piłką (A), który
podaje do zawodnika po przeciwnej stronie (B). Zawodnik (B) odgrywa piłkę zwrotną do partnera (A) i obiega paliki.
Zawodnik (A) przyjmuję piłkę gra linię dalej do partnera ustawionego wyżej (C), a ten odgrywa piłkę do partnera (B), który
wybiega na pozycję. Zawodnik (B) podaje piłkę po przekątnej do zawodnika (D), a ten wymienia podanie z partnerem (C).
Zawodnik (D) kończy sekwencję działań podaniem piłki na koniec rzędu, a sam po podaniu wykonuje ćwiczenia
ogólnorozwojowe.

Wskazówki | Uwagi:

Celem ćwiczenia jest przygotowanie zawodników do część i głównej treningu. Zawodnicy wykonują sekwencję podań,
więc zawracamy im uwagę na ruch zawodników od piłki i do piłki oraz wybiegnięcia na pozycję. Możemy wprowadzić
podania z przyjęciem lub bez przyjęcia piłki. Ćwiczenia ogólnorozwojowe wprowadza trener.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni i ustawieni tak jak na animacji. Ich zadaniem jest gra na utrzymanie i zdobycie określonej ilość i podań – po zdobyciu podań, druzẏ na przegrana otrzymuje zadanie specjalne.

Wskazówki | Uwagi:

Liczbę podań określa trener, jeśli chodzi o moje wskazówki do tego ćwiczenia – jak widzicie jest to forma “dziadka” – więc już od początku musicie kontrolować intensywność. Żeby to nie było “klepania do klepania” Również co zawsze powtarzam i zwracam uwagę w każdym ćwiczeniu to komunikacja. W tej grze dajemy pograć naszym zawodnikom, dlatego nie ograniczamy im ilość i kontaktów oraz zachęcamy do gry 1v1.

Shopping cart

0

No products in the cart.