fbpx

Małe Gry

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni i ustawieni tak jak na animacji. Zawodnicy grają na utrzymanie na dużym polu ćwiczenia. Ich zadaniem jest zdobycie gola na jedną z czterech małych bramek. W momencie zdobycia bramki – drużyna która ją zdobyła otrzymuje drugą piłkę i ich zadaniem jest zdobycie gola przez bramkę “przelotową”. Zawodnicy po zdobyciu bramki nie przerywają gry – tylko kontynuują ją.

Wskazówki | Uwagi:

Na bramkę umieszczoną na środku boiska można zdobywać gole z obu stron. Zespół, który po bramce dojdzie do piłki prowadzi dalej grę. Nie można strzelić gola bezpośrednio z podania przeciwnika.

Opis ćwiczenia:

Utrzymanie się przy piłce. Po 5 podaniach można zdobyć bramkę, ale tylko ze strefy uderzenia za linią wyznaczającą te strefę. podania zaliczane do “5” mogą być tylko zagrywane w środkowej strefie boiska, podania wymieniane poza tą strefą nie są liczone.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy mogą grać na całym polu – nie ma ograniczonej przestrzeni. Możemy wprowadzić, zė w strefie “5” podań zawodnicy muszą grać na 2 kontakty, na pewno przyśpieszy to grę. Zachęcamy do podań otwierających – killer pass ze strefy “5” podań. Po skończonej grze bramką lub nie celnym strzałem – grę wznawia trener podanie do strefy “5” podań i gra toczy się dalej. Oczywiście zwracamy uwagę na ruch zawodników od piłki i do piłki oraz komunikację.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na dwa zespoły. Jak widzicie wyznaczone są trzy strefy ŚRODKOWA oraz 2x BOCZNA. Zadaniem zawodników jest utrzymanie się przy piłce w środkowej strefie. Głównym założeniem jest rozegranie akcji ofensywnej w bocznej strefie boiska. W bocznej strefie boiska mamy grę 1v1.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy w bocznej strefie grają 1v1. Zawodnicy ze środkowej strefy nie mogą wejść w boczną strefę. Zwracaj uwagę, zė by każda akcja rozpoczynała się od bramki, krótkim podaniem. Cały czas zawodnicy muszą być w ruchu , szczególnie w momencie budowania akcji ofensywnej.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni i ustawieni tak jak na animacji. 4 zawodników niebieskich, 4 zawodników białych, 2 zawodników neutralnych. Boisko podzielone na strefę gry na utrzymanie + dwie strefy boczne oraz dwa boxy. Ćwiczenie rozpoczyna bramkarz – podaniem do zawodników Neutralnych, którzy wprowadzają piłkę do środkowej strefy. Zwodnicy w środkowej strefie grają na utrzymane 6v4. Zadaniem zawodników przy piłce jest podanie do boxu gdzie wbiega na pozycje jego partner. W sytuacji przejęcia piłki zawodnicy, którzy przechodzą z fazy O-A budują akcję ofensywną z rozegraniem do bocznej strefy.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy Neutralni wprowadzają piłkę z bocznej strefy i aktywnie uczestniczą w grze. W sytuacji przejęcia piłki i rozegraniu do boku tylko zawodnicy Neutralni mogą bronić w strefie bocznej. Punkt zdobywa się przez podanie i jednoczesne wbiegnięcie do boxu. Nie ograniczamy zawodnikom liczby kontaktów z piłką. Zamiast tego możemy dać limit czasu na rozegranie akcji ofensywnej po przejęciu piłki (Atak szybki).

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji. Ćwiczący podzieleni na 2 drużyny 3-osobowe. Zadaniem zespołu atakującego jest rozegranie sekwencji techniczno-taktycznej według schematu jak na animacji, zakończonej uderzeniem na bramkę. Po uderzeniu zespołu przechodzą do rywalizacji 3v3.

Wskazówki | Uwagi:

Po każdym powtórzeniu następuje zmiana ról. Wygrywa zespół, który w określonym czasie zdobędzie więcej bramek. Po wymianie podań zakończone strzałem na bramkę – nie przerywamy gry tylko trener wykonuje do strefy gry. Po podaniu ćwiczenie jest kontynuowane w rywalizacji 3v3. Czas ćwiczenia lub ilość powtórzeń określa Trener prowadzący.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Podzieleni na 2 grupy ŻÓŁTY i NIEBIESKI. Zawodnicy są w defensywie, ich zadaniem jest odzyskanie piłki w grze 4v4. Natomiast zawodnicy grają na utrzymanie na zewnątrz pola – po każdym zagraniu do partnera muszę obiec tyczkę/pachołek. w momencie odzyskania piłki muszą się utrzymać przy piłce i wyprowadzić ją podaniem na zewnątrz pola, a swoim pressingiem utrudniają to zadanie. W animacji wyprowadzili piłkę i są w tym momencie drużyną atakującą, natomiast jeśli w pressingu odzyskali by piłkę muszą również ̇wyprowadzić ją na zewnątrz pola.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy maja dowolność kontaktów, ewentualnie w późniejszej fazie możecie im zmniejszać kontakty. Pilnujcie zė by nie powiększali pola gry, bo zawodnicy mają tendencje, nie stania na linii pola tylko przy tyczce lub pachołku. Cały czas pompujcie tempo i pamiętajcie o obieganiu pachołka. Jeśli piłka wypadnie za pole gry to nie biegną za nią tylko Wy wznawiacie grę podaniem piłki do pola gry. Zwracajcie uwagę na zmiany centrum gry, zė by zawodnicy szukali wolnych przestrzeni, żeby był cały czas ruch i zė by się nie zamykali jak ja to mówię w stożku. MUSZĄ BYĆ CAŁY CZAS MOBILNI. Natomiast zawodnicy w środku pola pracują kompaktowo, blisko siebie cały czas przesuwając i zawężając pole gry.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Gra odbywa się na ograniczonym polu. Zadaniem zawodników jest gra na utrzymanie – po określonej ilości podań lub na sygnał trenera, zawodnicy muszą uwolnić się z mniejszego pola gry, wykonując podanie do partnera, który swoim ruchem poszerza pole gry. Po uwolnieniu zawodnicy wykorzystują całą powierzchnie pola gry.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie proponuje stosować w części wstępnej treningu. Zadaniem gry jest utrzymanie lub zwiększenie bodźców treningowych lub przygotowanie naszych zawodników do zwiększenia obciążeń treningowych. Dobrze sprawdzi się to ćwiczenie również jako jedno z elementów rozgrzewki meczowej.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy muszą przeprowadzić piłkę przez 1 z 4 bramek ustawionych w narożnikach (pachołki). Po przeprowadzeniu piłki muszą wymienić 3 podania. Po tym mogą kończyć grę strzałem na bramkę. Zawodnik Neutralny gra na 1 kontakt. Na początku niech to będzie gra dowolna, później robimy grę na 3 kontakty.

Wskazówki | Uwagi:

Założenia: Wprowadzamy decyzyjność i czas reakcji przez ustalenie, zė po wymianie 3 podań zawodnicy mają 6 sekund na finalizację akcji. Gra może być również 3v3+N, 2v2+N – wszystko zależy od ilość i zawodników.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Gra odbywa się na ograniczonym polu. Zadaniem zawodników jest gra na utrzymanie. Zawodnicy, zė by zdobyć bramkę muszą przeprowadzić piłkę przez bramki lotne lub wykonać podanie przez te bramki. Następnie mogą finalizować akcję do dowolnej bramki.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie proponuje stosować w części wstępnej treningu. Zadaniem gry jest utrzymanie lub zwiększenie bodźców treningowych lub przygotowanie naszych zawodników do zwiększenia obciążeń treningowych. Może my dodać zawodnika neutralnego, który ma zadanie zwiększać przewagę zawodników z piłkami. Gra toczy się nieprzerwalnie, po zdobyciu bramki trener wprowadza kolejną piłkę do gry.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Jest to baza do gry zadaniowej 4v4+3N, które jest progresją (ćwiczenie dodane dzisiaj wcześniej) tej małej gry. Zadaniem zawodników jest gra na utrzymanie z wykorzystaniem zawodników Neutralnych. Praca 3′ – Odpoczynek aktywny 2′.

Wskazówki | Uwagi:

Możemy ograniczyć ilość kontaktów zawodnikom – np. Neutralny gra 2 kontakty – Zawodnicy w środku pola gra dowolna, jeśli chodzi o pracę zawodników to nie ograniczałbym im ilość i kontaktów, lepiej zė by ich praca była bardziej naturalna. Zawodnicy po odzyskaniu piłki maja zadanie w pierwszej piłce rozegrać piłkę do zawodników N ustawionych na zewnątrz pola, a zawodnicy, którzy stracili piłkę muszą natychmiast podskoczyć do pressingu.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Zawodnicy w strefie gry – grają na utrzymanie w małej grze 3v3 – po określonej ilości podań (określa trener) mogą podać piłkę do partnera ustawionego w małej strefie. W momencie podania i przyjęcia piłki przez zawodnika w małej strefie – wprowadza on piłkę do pola gry i mamy rywalizację 4v3.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy nie mogą atakować zawodnika, który jest w małej strefie. Może my również ̇dodać zamiast dużych 2 bramek – 4 małe, ale ja osobiście wole zachować kierunek ataku niż ̇ sztucznie atakować na bramki ustawione w narożniku ,ale oczywiście jak kto woli. Po finalizacji akcji piłkę wznawia bramkarz, w sytuacji kiedy piłka wyleci z pola gry, zawodnik nie biegnie po piłkę tylko wznawia trener – podaniem do pola gry.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Podzieleni na dwa zespoły + ZAWODNIK NEUTRALNY – CZERWONY – NIEBIESKI. Grę rozpoczyna zawodnik NIEBIESKI wykonuje ruch do piłki, którą otrzymuje od zawodnika CZERWONEGO. Przyjmuje piłkę kierunkowo i wprowadza ją do strefy ustawionej z pachołków. Po wprowadzeniu piłki do strefy wbiega do pola gry i otrzymuje piłkę od partnera ustawionego na zewnątrz. Następnie NIEBIESCY I CZERWONI grają na utrzymanie 3v2 – ZAWODNIK NEUTRALNY gra z zawodnikami przy piłce. Niebiescy finalizują akcję na dużą bramkę – w momencie przejęcia piłki CZERWONI muszą wprowadzić piłkę do jednej ze stref.

Wskazówki | Uwagi:

Podanie i przyjęcie piłki wew.cz.stopy. Każde przyjęcie musi być kierunkowe i przygotowujące zawodnika do dalszej części ćwiczenia (podania). Zawodnicy po stracie piłki mają zasadę 5 sekund, czyli starają się odzyskać piłkę, jeśli nie uda im się jej odzyskać to schodzą do ustawienia i bronią pozycyjnie. Zamiast zdobycia punktu przez wprowadzenie piłki do jeden ze stref, możemy dodać dużą bramkę.

Opis ćwiczenia:

Mała gra 2v3+3v2+N, w dwóch strefach gdzie zakładamy jako główny akcent podania jedna linie wyżej oraz zamykanie linii podania. Zawodnicy grają w dwóch strefach z wykorzystaniem zawodnika N, który zagrywa piłkę wsteczną, a następnie zawodnik, zagrywa piłkę o jedną linie wyżej w strefę wysoką gdzie jego partnerzy mają zdanie sfinalizować akcję ofensywną. W momencie przejęcia piłki zawodnicy mają zadanie jak najszybciej przenieść akcję do drugiej strefy.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy w obronie cały czas pracują w strefie, zamykając linie podania i czekając na dogodny moment założenia pressingu. Zawodnicy w ataku grają szeroko pamiętając o asekuracji ofensywnej. Zwracamy uwagę na pracę bez piłki zarówno u zawodników w obronie, a także w ofensywie.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na 2 drużyny. Aktywność 1: Zawodnik biały wprowadza piłkę do pola ćwiczenia i podaje do swojego partnera. W tym samym czasie do pola ćwiczenia wbiega zawodnik niebieski – mamy grę 2v1. Aktywność 2: Po strzale na bramkę lub po opuszczeniu przez piłkę boiska, trener zagrywa piłkę do drugiego zawodnika niebieskiego i gra jest kontynuowana w rywalizacji 2v2 do bramki lub opuszczenia przez piłkę boiska.

Wskazówki | Uwagi:

Pole ćwiczenia 15x20m. Musicie pamiętać, że druga piłka, którą zagrywacie jest dla zawodników, którzy pierwsi stracili bramkę. Piłkę zagrywacie zaraz po bramce, żeby zawodnicy przeszli do następnej fazy gry (zmiana mentalna). Po stracie piłki zawodnicy muszą przejść natychmiast do pressingu na piłkę. Można tutaj zastosować zasadę 5 sekund.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Zawodnik z boku zagrywa piłkę do partnera, który przyjęciem kierunkowym wybiega ze strefy. Po za strefa zawodnicy rywalizują 1v1. Celem zawodnika w ofensywie jest zdobycie bramki, natomiast zawodnik w defensywie po przejęciu piłki ma zadanie wprowadzić piłkę do strefy.

Wskazówki | Uwagi:

Zwracamy uwagę na przyjęcie kierunkowe zawodników. Możemy ograniczyć czas zakończenia akcji strzałem – wszystko w zależności od wieku zawodników. Wprowadzamy również ̇dwa warianty pracy zawodników – przeciwnik wbiegający jest zawodnikiem biernym/półaktywnym oraz drugi wariant – przeciwnik wbiegający jest zawodnikiem grającym na 100%.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy przy piłce – mają zadanie utrzymywać się przy piłce w grze 4v3. Po przejęciu piłki przez obrońcę, mamy grę 3v1 na dowolną bramkę.

Wskazówki | Uwagi:

Każde wyjście do piłki musi być z wyraźnym akcentem. Zawodnicy nie mogą stać i czekać na piłkę, więc zwracamy uwagę na ruch od i do piłki – nasi zawodnicy muszą być cały czas w ruchu, cały czas muszą się komunikować co tez ̇ jest ważnym elementem. Dla urozmaicenia rywalizacji możemy wprowadzić zadania dodatkowe po wymianie określonej ilość i podań dla zawodników w defensywie oraz limit czasu na finalizację akcji w grze 3v1. Raczej nie ograniczamy ilość i kontaktów.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Gra odbywa się na ograniczonym polu. Zadaniem zawodników jest wykorzystać małą powierzchnie pola gry pomiędzy bramkami, poprzez oddanie dużej liczby strzałów, wykorzystując graczy znajdujących się za liniami bramkowymi.

Wskazówki | Uwagi:

Równie dobrze, jeśli chodzi o oddawanie dużej ilości strzałów na bramkę możemy robić w ćwiczeniach, w ćwiczeniach w formie ścisłej itd. Ja jednak chce zaproponować rozwiązanie w grze, małe pole gry sprawia, że intensywność ćwiczenia będzie duża , więc strzałów będzie sporo i co najważniejsze nasi zawodnicy będą cały czas w rywalizacji. Piłka nożna to cały czas rywalizacja z przeciwnikiem, więc starajcie się przenosić wszystkie zadania w grze. Jako trenerzy musimy na treningu zapewnić naszym zawodnikom takie bodźce jak w rywalizacji podczas meczu. W swojej pracy staram się w ogóle zrezygnować z formy ścisłej, ponieważ ̇moim zdaniem nie wnoszą one zupełnie nic do naszej pracy.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Grę rozpoczyna TR od podania piłki do zawodnika niebieskiego. Zadaniem jego jest prowadzić piłkę w wybranym kierunku w oparciu o obserwacje ustawienia obrońcy oraz swojego partnera ustawionego pole wyżej. Zadaniem zawodnika (pole wyżej) jest tworzenie linie podania, po przyjęciu piłki kończy akcję strzałem do bramki. W przypadku odbioru piłki przez obrońcę następuje strzał do jednej z małych bramek.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie stosujemy w części głównej. Zawodnicy poruszają się wyłącznie w swojej strefie – nie mogą atakować zawodnika poza swoją strefą.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Zadanie: Utrzymanie się przy piłce. Druzẏ na, która posiada piłkę, aby zdobyć bramkę musi przeprowadzić ją przez jedną z 4 bramek w narożnikach boiska, po czym wymienić 3 podania. Jedna z druzẏ n właściwie cały czas gra w przewadze jednego licząc neutralnego gra toczy się 7×6. Bramki jak na rysunki czerwoni odpowiadają za dwie swoje ustawione po przekątnej, biali tak samo.

Wskazówki | Uwagi:

Ilość podań określa trener – możemy również ̇ograniczyć ilość kontaktów zawodnikowi N – niech gra na jeden kontakt innym zawodnikom nie ograniczamy ilości podań. Później możemy dodać kolejne zadanie – po strzelonej bramce zespoły muszą się zebrać w kole, jeśli szybciej zbierze się druzẏ na, która zdobyła bramkę – zaliczamy punkt, a jeśli odwrotnie to nie ma bramki – zadanie to bardzo pobudza do ciągłej pracy i zawodnik nawet przez chwile nie może odpuścić skoncentrowania i musi być pod grą.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Ćwiczenie w początkowej fazie to gra na utrzymanie „DZIADEK, w momencie odzyskania piłki przez zawodników w obronie przechodzimy do fazy przejścia O-A i A-O. Zawodnicy rozpoczynają gry na większym polu, a zadaniem zawodników czerwonych jest zdobycie gola do jednej z 2 bramek.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy maja dowolność w wyborze ataku bramki. W sytuacji, kiedy czerwoni stracą piłkę przed zdobyciem bramki to niebiescy przechodzą do ataku. Gra kończy się z momentem zdobycia bramki.

Shopping cart

0

No products in the cart.