fbpx

Gry i Zabawy

Opis ćwiczenia:

Zabawa toczy się w środkowej strefie boiska. 2-3 berków ma za zadanie złapać jak największą liczbę zawodników. Złapany zawodnik wykonuję zadanie dodatkowe poza boiskiem i wraca do zabawy. Wygrywa osoba, który złapię największą liczbę zawodników.

Wskazówki | Uwagi:

Różne zadania dodatkowe za zewnętrznych strefie m.in. przeskoki nad piłką, zadania na drabince koordynacyjnej, hula hop, tyczki, ćwiczenia oswajające z piłką.

Opis ćwiczenia:

Zabawa wykonywana jest przez pięciu zawodników posiadających piłki: czterech zewnętrznych i zawodnika neutralnego stojącego w środku. Ustawienie zawodników przypomina krzyż. Zawodnicy na zewnątrz wykonują określone przez trenera ćwiczenia czucia piłki w miejscu – przetaczania, naskoki naprzemiannóż, itp. Zawodnik N kolejno rzuca do nich piłkę podając komendę: „ręce”, „głowa”, „proste podbicie”. W zależności od wypowiedzianej komendy zawodnik zewnętrzny ma chwycić piłkę w ręce, odegrać piłkę głową, bądź prostym podbiciem z powietrza. Za nie wykonanie polecenia zawodnik otrzymuje punkt karny.

Wskazówki | Uwagi:

Przy większej ilości zawodników można utworzyć np. sześciokąt, po dwóch obwodach dorzuceń następuje zmiana zawodnika w środku. Zawodnik środkowy zawsze musi mieć alternatywę wyboru komendy (3 – 4 warianty). Po każdym obwodzie następuje zmiana ćwiczeń z piłką wykonywanych w miejscu.

Opis ćwiczenia:

Wyznaczamy 4-5 zawodników ustawionych w bramkach, trzymający oznacznik w ręce. Pozostali mają za zadaniem przebiec przez jak największą liczbę bramek. Jeśli ktoś zostanie złapany w bramce, następuję zmiana ról.

Wskazówki | Uwagi:

Wprowadzenie rywalizacji drużynowej (podział na 3 drużyny, wygrywa zespół, który przebiegnie przez jak największą liczbę bramek.

Opis ćwiczenia:

Podział na 2 pola oraz 2 drużyny. Jeden z zawodników z drużyny wyznaczony jako kapitan. Na sygnał trenera, kapitan wbiega do pola przeciwnika i ma za zadanie wszystkich złapać. Któremu kapitanowi uda zrobić się to szybciej, druzẏ na otrzymuję pkt.

Wskazówki | Uwagi:

Kiedy zabawa trwa za długo, trener odlicza głośno 3-2-1… kto złapał więcej przeciwników, wygrywa. Zmiana kapitana po każdej rundzie. Jeśli ktoś zostanie złapany idzie na tor przeszkód i czeka do zakończenia rundy.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji. Ćwiczący podzieleni na dwie grupy (niebieski – zając | biały – myśliwy). Na określony sygnał trenera (klaśnięcie, gwizdek, uderzenie piłki o podłoże itd.) Zając ma za zadanie nie dać się złapać Myśliwemu i wbiec do jednego z dwóch bezpiecznych obszarów (Norki).

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Sekwencja zadań według animacji. Każdy zawodnik z piłką. Trener odwraca się plecami do zawodników, kiedy się odwraca przodem do zawodników muszą oni zatrzymać piłkę i stanąć nieruchomo. Wygrywa zawodnik który jako pierwszy doprowadzi piłkę za linie pola gry.

Wskazówki | Uwagi:

Trener określa formę prowadzenia piłki. Tak samo określa jaką częścią  ciała zawodnicy mają piłkę zatrzymać. Jest to forma zabawy, więc możesz wymyślać różne formy prowadzenia i zatrzymywania piłki.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zawodnicy w 3 strefach. Prowadzą piłkę. Na sygnał Trenera, muszą poprowadzić piłkę dookoła pachołka i mają zadanie zdobyć bramkę.

Wskazówki | Uwagi:

Trener wskazuje nogą kolor stożka. Dlatego zawodnicy muszą mieć cały czas kontakt wzrokowy z trenerem. Formę | Rodzaj prowadzenia piłki określa trener. Zawodnicy po wskazaniu koloru pachołka mają ograniczony czas na strzelenie bramki.

Opis ćwiczenia:

Wszyscy ćwiczący poza berkiem posiadają piłkę i znajdują się w ograniczonym polu. Każdy prowadzi piłkę i stara się uniknąć „klepnięcia” przez berka, który porusza się szybkim marszem. Kto zostanie klepnięty przez berka lub w ucieczce przed nim opuści pole, staje się berkiem. Odkłada piłkę poza pole gry i staje się kolejnym berkiem. Zabawa trwa tak długo, aż ̇pozostanie tylko jeden ćwiczący z piłką.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie dla grupy zawodników 7-12 lat – jako zabawa ożywiająca w pierwszej część i treningu. Możemy również to ćwiczenie stosować u przedszkolaków, ale należy je odpowiednio zmodyfikować. Możemy w tym ćwiczeniu zastosować różne rodzaje prowadzenia piłki.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice i animacji. Wyznaczamy pole ćwiczenia (18x18m) można ustawić dowolną liczbę pachołków lub tyczek. Gracze są podzieleni na 3 zespoły po 4 graczy. Dwóch graczy ustawia się poza boiskiem kolejnych dwóch graczy porusza się po boisku. Zawodnicy współpracują ze sobą w środku pola (podania piłki) następnie jeden z zawodników rozgrywa piłkę na zewnątrz i zmienia miejsce za piłką. Zawodnik przyjmuje piłkę i dynamicznie ponownie wprowadza ją do pola ćwiczenia.

Wskazówki | Uwagi:

Formę prowadzenia piłki określa trener np. Prowadzenie piłki tylko w prawo/tylko w lewo, prowadzenie piłki podeszwą, drybling przy tyczce lub pachołku. Może my wprowadzić określoną ilość kontaktu z piłką. Aktywni zawodnicy na zewnątrz (zwiększona orientacja zawodników środku pola ćwiczenia).

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji – w 3 rzędach. Zadaniem zawodników jest przeskakiwać z dachu na dach tak, zė by dostać się na drugą stronę boiska.

Wskazówki | Uwagi:

Trener określa sposób przeskakiwania z dachu na dach – Przeskoki obunóż, Przeskoki na jednej nodze, Naprzemiennie (lewa-prawa noga). Również ̇możemy zastosować różne formy startów, jakie? To już ̇ zależy od Was Kolejny zawodnik rusza dopiero jak przybiją sobie 5 (piątkę) lub możemy dać zawodnikom małą piłkę, która mają sobie przekazywać.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Na sygnał trenera trzech zawodników (niebieski), stara się wybić piłkę zawodnikom z piłkami (biali). Biali mogą schronić się w małych boxach, które znajdują się na rogach pola gry.

Wskazówki | Uwagi:

W małych kwadratach, zawodnik może przebywać maksymalnie 5 sekund. Możemy dodać zawodnikom niebieskim piłki i ich zadaniem będzie wybić piłkę przeciwnika swoja piłką. W najmłodszych grupach (skrzat), nie używamy piłek tylko bawimy się w formie berka. Ćwiczenie można stosować w formie treningu z Aktywnym Rodzicem.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Trener przekazuje informację do jakiego trenażera ma dobiec zawodnik i przynieść go do Trenera. Informacja jest przekazana ostatniemu zawodnikowi w rzędzie, a on przekazuje następnemu i tak do pierwszego zawodnika.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy mogą zmieniać nazwę trenażera przekazując sobie informację. To ćwiczenie możemy tez ̇przeprowadzić w formie wyścigu rzędów i wprowadzając rywalizację.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawiają się na linii, na znak trenera ruszają biegiem do linii mety. Każdy z nich musi przebiec przez “wąski przesmyk” nie strącając pachołka. Wariant 2.Ćwiczenie odbywa się tak samo jak w wariancie 1, ale każdy zawodnik ma piłkę.

Wskazówki | Uwagi:

Prowadzenie piłki określa trener. Ostatni zawodnik wykonuje dodatkowe zadanie np. przysiady lub pompki.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy BERKI oraz CZARODZIEJE. BERKI gonią CZARODZIEJI. W momencie kiedy BEREK złapie CZARODZIEJA, ten musi stanąć w „rozkroku” z piłką uniesioną nad głową. W tej sytuacji inni CZARODZIEJE muszą odczarować kolegów, zė by to zrobić muszą podać piłkę pomiędzy nogami złapanego CZARODZIEJA.

Wskazówki | Uwagi:

Na początku, niech zawodnicy (CZARODZIEJE) trzymają piłkę w rękach, natomiast BERKI bez piłek lub wszyscy niech prowadzą piłkę rękoma. Później jak zawodnicy załapią ćwiczenie wprowadzamy różne formy prowadzenia piłki (BERKI RÓWNIEZ ̇ Z PIŁKĄ).

Opis ćwiczenia:

Ustawiamy dwie małe bramki oraz strefę pola minowego. Stożki na polu minowym ustawiamy blisko siebie (w zależności od wyszkolenia i wieku zawodników). Natomiast zawodnicy zamieniają się w żołnierzy, a ich zadaniem jest przejście przez pole minowe bez dotknięcia stożka i oddanie strzału do bramki.

Wskazówki | Uwagi:

Wprowadzamy różne formy prowadzenia piłki. W początkowej fazie niech zawodnicy prowadzą piłkę ręką. W momencie dotknięcia stożka Trener wydaje głośny okrzyk booom !” Oznacza to wybuch gdzie zawodnik musi zabrać piłkę i wrócić do swojego rzędu.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy zamieniają się w myśliwych, a Trener w zająca. Myśliwi mają broń (piłki) w rękach i celnym strzałem(rzutem) muszą upolować zająca. Jeśli zawodnik nie trafi piłką w Trenera, biegnie po piłkę i wraca do ćwiczenia.

Wskazówki | Uwagi:

Każdy celny strzał Trener musi zasygnalizować okrzykiem „ ałaaa”

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na MURZARZY i UCIEKINIERÓW. Wyznaczamy linie z pachołków i ustawiamy na niej dwóch MURARZY, których zadaniem jest złapanie UCIEKINIEROW, którzy przebiegają na drugą stronę muru. W momencie złapania UCIEKINIERA, musi on usiąść obok pachołka przez co zmniejsza lukę do ucieczki.

Wskazówki | Uwagi:

Zwracamy uwagę, zė by zawodnicy nie przebiegali za pachołkami. Pilnujemy czasu na zmianę strony, w momencie kiedy zawodnik przebiegający za długo czeka ze zmianą miejsca zaczynamy odliczać czas 4 3 2 1, przez co motywujemy go do szybszej reakcji.

Opis ćwiczenia:

Znana gra KÓŁKO I KRZYŻYK. Zawodnicy podzieleni na dwa zespoły. Ich zadaniem jest ułożenie ciągłej linii (SKOS, POZIOM, PION) z oznaczników. Każdy zespół ma 4 oznaczniki, które musi układać w taki sposób, zė by stworzyć linię ciągłą.

Wskazówki | Uwagi:

Wyznaczamy czas na reakcję np. 5 sekund. Wszystko w zależności od Waszego zespołu. Kolejny zawodnik może ruszyć dopiero po przybiciu „5” z partnerem. W późniejszej fazie możemy dodać piłki (po 1 na grupę). W wariancie z piłkami, zawodnik może ruszyć po otrzymaniu podania.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy zamieniają się w astronautów. Piłką jest statkiem kosmicznym, który prowadzą na określoną planetę na której mają do wykonania zadania: KSIĘŻYC wysokie podskoki PN LR, SŁOŃCE skip A, MARS skip C, ZIEMIA oddają strzał na bramkę.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenia na planetach określa trener. Oczywiście wprowadzamy zawodników do ćwiczenia historia o podróży kosmicznej. Ciekawym rozwiązaniem jest zadanie pytania „czy ktoś leciał kiedyś statkiem kosmiczny?” Zobaczycie, zė szczególnie w młodszych grupach znajdziecie kilku astronautów, którzy już latali statkami kosmicznymi.

Opis ćwiczenia:

W tym ćwiczeniu zawodnicy są kierowcami formuły 1. Na polu ćwiczenia umieszczamy 2 bramki i układamy blisko siebie stożki. Trener wydaje komunikaty zawodnikom: WYŚCIG zadaniem zawodników jest jak najszybsze prowadzenie samochodu (piłki), SLALOM prowadzenie piłki pomiędzy stożkami, STOP zatrzymują piłkę podeszwą, PITSTOP / GARAZ ̇ oddają strzał na bramkę.

Wskazówki | Uwagi:

Trener określa formę prowadzenia piłki. W tym ćwiczeniu możemy razem z naszymi zawodnikami stać się kierowcami FORMUŁY 1.

Opis ćwiczenia:

Wyznaczamy 4 stałych berków z koszulką w ręce. Złapana osoba wykonuje zadanie dodatkowe w kwadracie koloru zawodnika, przez którego został złapany.

Wskazówki | Uwagi:

W każdym kwadracie inne ćwiczenie. Zwrócić uwagę by zawodnicy goniący nie czekali na zawodników wykonujących zadanie dodatkowe, tylko szukali innego zawodnika do złapania. Ćwiczenia na dodatkowym sprzęcie w kwadratach (materac, drabinka koordynacyjna, poduszka stabilizacyjne).

Opis ćwiczenia:

Wyznaczamy 4-5 zawodników ustawionych w bramkach, trzymający oznacznik w ręce. Pozostali mają za zadaniem przebiec przez jak największą liczbę bramek. Jeśli ktoś zostanie złapany w bramce, następuję zmiana ról.

Wskazówki | Uwagi:

Wprowadzenie rywalizacji drużynowej (podział na 3 drużyny, wygrywa zespół, który przebiegnie przez jak największą liczbę bramek.

Opis ćwiczenia:

Podział na 2 pola oraz 2 drużyny. Jeden z zawodników z drużyny wyznaczony jako kapitan. Na sygnał trenera, kapitan wbiega do pola przeciwnika i ma za zadanie wszystkich złapać. Któremu kapitanowi uda zrobić się to szybciej, druzẏ na otrzymuję pkt.

Wskazówki | Uwagi:

Kiedy zabawa trwa za długo, trener odlicza głośno 3-2-1…kto złapał więcej przeciwników, wygrywa. Zmiana kapitana po każdej rundzie. Jeśli ktoś zostanie złapany idzie na tor przeszkód i czeka do zakończenia rundy.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy, na sygnał trenera próbują przebiec na drugą stronę boiska. W dwóch strefach łapią ich „murarze” (z koszulką w ręce). Strefa środkowa jest strefą bezpieczną (nie można w niej łapać). Złapana osoba zostaję „murarzem”, kto złapał – ucieka, rzucając wcześniej koszulkę na ziemie. „Murarz” zanim zacznie ponownie łapać, musi podnieść koszulkę z ziemi.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy w wyznaczonym polu. Każdy wkłada „ogonek” (oznacznik, szarfa) za spodenki. Na sygnał trenera, zawodnicy wyciągają sobie nawzajem „ogonki”. Nawet jeśli zawodnik nie mam już „ogonka”, bawi się dalej i próbuję wyrwać „ogonek” inne osobie. Wygrywa osoba z największą ilością wyrwanych „ogonków”.

Opis ćwiczenia:

Wybieramy 3-4 berków i ustalamy sposób wybawiania, np. czworakowanie, podskoki na jednej nodze. Jeśli berek kogoś złapie, dwóch złapanych zawodników może się wzajemnie wybawić, spotykając się w środku pola, przybijając „piątkę”, wcześniej poruszając się w odpowiedni sposób, np. czworakowanie.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy połączeni w dwójki, goniąc i uciekając, muszą trzymać się za ręce. Dwójka, która została złapana, wybawia się sama, wykonując zadanie np. przejście pod nogami kolegi, przybycie „piątki” w podskoku. Zmiana dwójek goniących co minutę.

Wskazówki | Uwagi:

Jeśli liczba zawodników jest nieparzysta, osoba bez pary ćwiczy z trenerem.

Opis ćwiczenia:

Berek wyznaczony na stałe. Po złapaniu, zawodnik musi wykonać jedno z zadań na zewnątrz pola. Po wykonaniu zadania wraca do pola i bawi się dalej.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy prowadzą piłkę, w tym czasie trener usiłuję im ją odebrać (ochrona piłki). Jeśli trener zabierze piłkę, prowadzi ją do bocznej strefy (kwadrat). Zawodnik aktywny w odbiorze. Żeby odzyskać piłkę, zawodnik musi pokonać tor przeszkód.

Wskazówki | Uwagi:

Trener bierze do pomocy 1-2 zawodników do odbierania piłek.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy poruszają się w wyznaczonym polu, każdy prowadzi piłkę przy nodze (różne sposoby prowadzenia), na sygnał trenera (kolor kwadratu) jak najszybciej prowadzimy piłkę do wyznaczonego kwadratu i stajemy w pozycji piłkarskiej.

Wskazówki | Uwagi:

Każdy zawodnik trzyma w ręce koszulkę klubu, w którym gra. Na sygnał trenera „transfer” wymieniamy się koszulkami, na sygnał „druzẏ na” jak najszybciej tworzymy grupę zawodników z tymi samymi kolorami koszulek, na sygnał „stadion” jak najszybciej prowadzimy piłkę na swój stadion.

Opis ćwiczenia:

Wyznaczamy 4-5 zawodników ustawionych w bramkach, trzymający oznacznik w ręce. Pozostali mają za zadaniem przebiec przez jak największą liczbę bramek. Jeśli ktoś zostanie złapany w bramce, następuję zmiana ról.

Wskazówki | Uwagi:

Wprowadzenie rywalizacji drużynowej (podział na 3 drużyny, wygrywa zespół, który przebiegnie przez jak największą liczbę bramek.

Opis ćwiczenia:

Trener wraz z pomocą 2-3 zawodników są w środkowej strefie. Ich zadaniem jest odebrać piłkę i utrzymać się przy niej. Zawodnicy posiadający piłkę uderzają do bramki po komendzie T – „wystrzał”.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy odbierający piłkę poruszają się w podporze tyłem albo przodem, tylko trener odbiera. Bramki oznaczone kolorem (2 po przekątnej). Trener pokazuję do której bramki zawodnicy muszą strzelić.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni w trzech kwadratach z piłkami, jeden kwadrat jest wolny. Na sygnał trenera np. niebieski – zawodnicy z tego kwadratu mają za zadanie przeprowadzić piłkę do kwadratu, który jest wolny. 2-3 wcześniej wyznaczonych zawodników, którzy trzymają w ręce koszulkę i są obrońcami – ich zadaniem jest odbiór piłki. Po odbiorze następuje zmiana ról. Zawodnicy w kwadracie są bezpieczni.

Wskazówki | Uwagi:

Różne sposoby sygnalizacji zmiany kwadratów. Zwiększenie liczby broniących – tylko trener w środku.

Opis ćwiczenia:

Wyznaczamy 4-5 zawodników ustawionych w bramkach, trzymający oznacznik w ręce. Pozostali zawodnicy z piłką przy nodze mają za zadanie przeprowadzić piłkę przez jak największą ilość bramek. Zawodnicy broniący próbują odebrać piłkę pozostałym, ale mogą to robić tylko w bramce. Jeśli odbierze piłkę, następuję zmiana ról.

Wskazówki | Uwagi:

Powiększenie bramek w celu ułatwienia zadania – zwiększenie / zmniejszenie ilość i bramek – zawodnicy w bramkach poruszają się w podporze tyłem albo przodem. Wprowadzenie rywalizacji druzẏ nowej (podział na 3 drużyny).

Opis ćwiczenia:

Dobieramy zawodników w dwójki w których będą rywalizować 1×1. Zadaniem zawodnika będącego w posiadaniu piłki jest wygrać pojedynek 1×1 i zdobyć bramkę. Po bramce / aucie zmiana posiadacza piłki. Co serie zaczyna inny zawodnik.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnik będący w fazie posiadania piłki zanim uderzy do bramki musi przeprowadzić piłkę przez 1-2 bramki otwarte ustawione w środku pola gry.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy, na sygnał trenera próbują przeprowadzić piłkę na drugą stronę boiska. W dwóch strefach obrońcy „murarze” (z koszulką w ręce). Próbują odebrać im piłkę. Strefa środkowa jest strefą bezpieczną (nie można a w niej odbierać piłki). Po odbiorze piłki obrońca rzuca koszulkę na ziemię i prowadzi piłkę poza strefę. Obrońca zanim zacznie odbierać piłkę, musi mieć koszulkę w ręce.

Wskazówki | Uwagi:

Zwiększenie / zmniejszenie zawodników broniących. Dodanie finalizacji po udanym przeprowadzeniu 3 razy z rzędu.

Opis ćwiczenia:

Podział na dwa pola oraz dwie drużyny. Jeden z zawodników z drużyny wyznaczony jako kapitan. Na sygnał trenera, kapitan wbiega do pola przeciwnika i ma za zadanie wybić jak najwięcej piłek. Któremu kapitanowi uda zrobić się to szybciej, druzẏ na otrzymuję pkt.

Wskazówki | Uwagi:

Kiedy zabawa trwa za długo, odliczamy 3-2-1 i kto złapał więcej przeciwników, wygrywa. Zmiana kapitana po każdej rundzie. Jeśli ktoś zostanie złapany idzie na tor przeszkód i czeka do zakończenia rundy. Zwiększenie ilości kapitanów, równocześnie wbiegających do pola.

Opis ćwiczenia:

Podział na dwa pola oraz dwie drużyny. Jeden z zawodników z drużyny wyznaczony jako kapitan. Na sygnał trenera, kapitan wbiega do pola przeciwnika i ma za zadanie wybić jak najwięcej piłek. Któremu kapitanowi uda zrobić się to szybciej, druzẏ na otrzymuję pkt.

Wskazówki | Uwagi:

Kiedy zabawa trwa za długo, odliczamy 3-2-1 i kto złapał więcej przeciwników, wygrywa. Zmiana kapitana po każdej rundzie. Jeśli ktoś zostanie złapany idzie na tor przeszkód i czeka do zakończenia rundy. Zwiększenie ilości kapitanów, równocześnie wbiegających do pola.

Opis ćwiczenia:

Na środku pola gry, między pachołkami ustawiamy zawodnika, który pełni rolę „bramkarza”. Jego zadaniem jest przejąć piłkę (ręką / nogą). Pozostali zawodnicy wahadłowo przeprowadzają piłkę na drugą stronę boiska, między pachołkami. Po udanym dryblingu uderzają do bramki, w tym czasie rusza kolejny zawodnik. Po odbiorze następuję zamiana ról.

Wskazówki | Uwagi:

Żeby ułatwić zadanie zawodnikom z piłką, „bramkarz” porusza się bez bramek, po udanym dryblingu, zawodnik przechodzi na koniec rzędu po drugiej stronie.

Opis ćwiczenia:

Gra 1×1 po wyścigu do bramek. Zawodnik z piłką przeprowadza piłkę przez wybraną bramkę. Zawodnik bez piłki reaguję na odpowiedni kolor i wybiega do środka. W strefie środkowej gramy 1×1. Punkt za przeprowadzenie piłki przez jedną z bramek. Po odbiorze gramy na przeciwne bramki.

Wskazówki | Uwagi:

Zwracamy uwagę na prowadzenie piłki do pustej bramki.

Opis ćwiczenia:

Gra 1v1 do 2 bramek w ataku i 2 w obronie. Trener wprowadza piłkę podaniem do pierwszego zawodnika w dowolnym rzędzie. Ten staje się napastnikiem, zawodnik z przeciwnego rzędu staje się obrońcą. Bramkę można zdobyć tylko ze strefy strzału.

Wskazówki | Uwagi:

Trener wprowadza kolejne piłki nie czekając na koniec wcześniejszego pojedynku (2-3 pojedynki równocześnie).

Opis ćwiczenia:

Trener rozpoczyna grę podaniem do jednego z zawodników, pojedynek 1×1 z bramkarzami. Po akcji bramkarz otrzymuję podanie od trenera i przechodzi do atakowania. Zawodnicy, którzy grali pojedynek 1×1 idą za swoją bramkę, pierwszy rezerwowy wchodzi na bramkę. Następuję ciągła rotacja na sygnał „zmiana”. Jeśli pojedynek skończy się zbyt szybko (piłka opuści boiska), trener wznawia grę kolejnym podaniem do tej samej dwójki. Czas pojedynku maksymalnie 20-25 sek.

Opis ćwiczenia:

Gra 2×2 do dwóch bramek. Nie ma bramkarzy, uproszczone przepisy gry.

Wskazówki | Uwagi:

Strefa strzałów. Bramka tylko z połowy przeciwnika.

Opis ćwiczenia:

Gra 2v2 do czterech bramek. Nie ma bramkarzy, uproszczone przepisy gry.

Wskazówki | Uwagi:

4 metrowa strefa strzałów. Bramka tylko z połowy przeciwnika.

Opis ćwiczenia:

Gra 3v3 do czterech bramek. Nie ma bramkarzy, uproszczone przepisy gry.

Modyfikacja:

4 metrowa strefa strzałów. Bramka tylko z połowy przeciwnika. Gra na duże bramki (ŻAKA) z bramkarzami (3×2+BR), bramkarz w ataku jako rozgrywający.

Opis ćwiczenia:

Gra na duże bramki (ŻAKA). Bramkarz w ataku jako rozgrywający (4×3+BR). Duża swoboda, brak ingerencji trenera.

Opis ćwiczenia:

Gra 3v3 na różne bramki: 2 bramki na przeprowadzenie, 2 – „normalnie”.

Modyfikacja:

W połowie gry zmiana stron atakowania. rozgrywający.

Opis ćwiczenia:

Gra na przeprowadzenie 3v3. Szerokie bramki na przeprowadzenie.

Modyfikacja:

Zmiana zasady przeprowadzenia na podanie ze strefy 3 m.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy poruszają się w dowolny sposób w wyznaczonym polu. Krótkie prowadzenie piłki, zmiana kierunków, szukanie wolnych przestrzeni. Popisywanie się sztuczkami piłkarskimi.

Modyfikacja:

Na sygnał: siad na piłce, zatrzymanie piłki prawą/lewą podeszwą, zamiana piłek, strzał na bramkę.

Opis ćwiczenia:

Jeden z kolorów bez piłek. Ich zadaniem na sygnał trenera jest odebrać piłkę pozostałym zawodnikom i strzelić gola do jednej z czterech bramek. Po oddaniu strzału od razu próba odbioru kolejnej piłki. Zawodnicy odbierający nie mogą podwajać (zawsze 1×1). Pozostali zawodnicy mają za zadanie utrzymać się przy piłce, cały czas ją prowadząc, zmieniając kierunki, wykonując zwody. Po stracie można od razu próbować odzyskać piłkę. Każdy kolor raz w odbiorze, równy czas dla wszystkich drużyny.

Modyfikacja:

Aktywna przerwa wypoczynkowa między seriami – panowanie nad piłką.

Opis ćwiczenia:

Gra 1v1 z bramkarzami. Trener wprowadza piłkę podaniem do zawodnika niebieskiego, którego zadaniem jest wygrać pojedynek 1v1 i zdobyć bramkę. Zadaniem zawodnika czerwonego jest odbiór piłki i zdobycie przeciwnej bramki. Po skończonej akcji zawodnicy idą na koniec swoich rzędów, a trener podaniem zaprasza kolejnych zawodników, zmiana na bramce.

Opis ćwiczenia:

Dowolna gra, uproszczone przepisy gry, z bramkarzami. W fazie posiadania piłki bramkarz staje się rozgrywającym i stara się stworzyć przewagę liczebną 4v3+Br.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy, na sygnał trenera próbują przebiec na drugą stronę boiska. W dwóch strefach łapią ich „murarze” (z koszulką w ręce). Strefa środkowa jest strefą bezpieczną (nie można w niej łapać) . Złapana osoba zostaję „murarzem”, kto złapał – ucieka, rzucając wcześniej koszulkę na ziemie. „Murarz” zanim zacznie ponownie łapać, musi podnieść koszulkę z ziemi.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy, na sygnał trenera próbują przeprowadzić piłkę na drugą stronę boiska. W dwóch strefach obrońcy „murarze” (z koszulką w ręce). Próbują odebrać im piłkę. Strefa środkowa jest strefą bezpieczną (nie można w niej odbierać piłki). Po odbiorze piłki obrońca rzuca koszulkę na ziemię i prowadzi piłkę poza strefę. Obrońca zanim zacznie odbierać piłkę, musi mieć koszulkę w ręce.

Modyfikacja:

Zwiększenie / zmniejszenie zawodników broniących. Dodanie finalizacji po udanym przeprowadzeniu 3 razy z rzędu.

Opis ćwiczenia:

W polu zabawy leży dużo sprzętu do wykonywania zadań. Zawodnicy w swobodny sposób próbują pokonać różne tory przeszkód.

Modyfikacja:

Dzieci po zabawie pomagają sprzątać sprzęt.

Opis ćwiczenia:

Podział na 2 pola oraz 2 drużyny. Jeden z zawodników z drużyny wyznaczony jako kapitan. Na sygnał trenera, kapitan wbiega do pola przeciwnika i ma za zadanie wszystkich złapać. Któremu kapitanowi uda zrobić się to szybciej, druzẏ na otrzymuję pkt.

Modyfikacja:

Jeśli zabawa trwa za długo, trener odlicza głośno 3-2-1…kto złapał więcej przeciwników, wygrywa. Zmiana kapitana po każdej rundzie. – jeśli ktoś zostanie złapany idzie na tor przeszkód i czeka do zakończenia rundy.

Opis ćwiczenia:

Podział na dwa pola oraz dwie drużyny. Jeden z zawodników z drużyny wyznaczony jako kapitan. Na sygnał trenera, kapitan wbiega do pola przeciwnika i ma za zadanie wybić jak najwięcej piłek. Któremu kapitanowi uda zrobić się to szybciej, druzẏ na otrzymuję pkt.

Modyfikacja:

Jeśli zabawa trwa za długo, odliczamy 3- 2-1 i kto złapał więcej przeciwników, wygrywa. Zmiana kapitana po każdej rundzie. Jeśli ktoś zostanie złapany idzie na tor przeszkód i czeka do zakończenia rundy. Zwiększenie ilości kapitanów, równocześnie wbiegających do pola.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni naprzeciwko siebie. Zadaniem niebieskich jest minąć przeciwnika w środkowej strefie i przebiec przez jedną z bramek (policjanci łapią złodziei), w kolejnej rundzie następuję zamiana miejsc i ról.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy wykonują w kwadratach ćwiczenia z panowania nad piłką, prowadzą ją w różny sposób. Na sygnał trenera zmieniają kwadrat prowadząc piłkę przez odpowiednią bramkę.

Modyfikacja:

Kilka bramek w różnych kolorach, w różnych kierunkach Ograniczona ilość osób w danym kwadracie.

Opis ćwiczenia:

Gra 3v3 na różne bramki. Jeden zespół broni małych bramek i atakuję na bramki z pachołków na przeprowadzenie, drugi zespół odwrotnie. W przerwie meczu następuję zmiana połów boiska.

Modyfikacja:

Bramka tylko ze strefy ataku 3 bramki na przeprowadzenie (środkowa x3).

Shopping cart

0

No products in the cart.