fbpx

Gry i Zabawy

Opis ćwiczenia:

Zabawa toczy się w środkowej strefie boiska. 2-3 berków ma za zadanie złapać jak największą liczbę zawodników. Złapany zawodnik wykonuję zadanie dodatkowe poza boiskiem i wraca do zabawy. Wygrywa osoba, który złapię największą liczbę zawodników.

Wskazówki | Uwagi:

Różne zadania dodatkowe za zewnętrznych strefie m.in. przeskoki nad piłką, zadania na drabince koordynacyjnej, hula hop, tyczki, ćwiczenia oswajające z piłką.

Opis ćwiczenia:

Zabawa wykonywana jest przez pięciu zawodników posiadających piłki: czterech zewnętrznych i zawodnika neutralnego stojącego w środku. Ustawienie zawodników przypomina krzyż. Zawodnicy na zewnątrz wykonują określone przez trenera ćwiczenia czucia piłki w miejscu – przetaczania, naskoki naprzemiannóż, itp. Zawodnik N kolejno rzuca do nich piłkę podając komendę: „ręce”, „głowa”, „proste podbicie”. W zależności od wypowiedzianej komendy zawodnik zewnętrzny ma chwycić piłkę w ręce, odegrać piłkę głową, bądź prostym podbiciem z powietrza. Za nie wykonanie polecenia zawodnik otrzymuje punkt karny.

Wskazówki | Uwagi:

Przy większej ilości zawodników można utworzyć np. sześciokąt, po dwóch obwodach dorzuceń następuje zmiana zawodnika w środku. Zawodnik środkowy zawsze musi mieć alternatywę wyboru komendy (3 – 4 warianty). Po każdym obwodzie następuje zmiana ćwiczeń z piłką wykonywanych w miejscu.

Opis ćwiczenia:

Wyznaczamy 4-5 zawodników ustawionych w bramkach, trzymający oznacznik w ręce. Pozostali mają za zadaniem przebiec przez jak największą liczbę bramek. Jeśli ktoś zostanie złapany w bramce, następuję zmiana ról.

Wskazówki | Uwagi:

Wprowadzenie rywalizacji drużynowej (podział na 3 drużyny, wygrywa zespół, który przebiegnie przez jak największą liczbę bramek.

Opis ćwiczenia:

Podział na 2 pola oraz 2 drużyny. Jeden z zawodników z drużyny wyznaczony jako kapitan. Na sygnał trenera, kapitan wbiega do pola przeciwnika i ma za zadanie wszystkich złapać. Któremu kapitanowi uda zrobić się to szybciej, druzẏ na otrzymuję pkt.

Wskazówki | Uwagi:

Kiedy zabawa trwa za długo, trener odlicza głośno 3-2-1… kto złapał więcej przeciwników, wygrywa. Zmiana kapitana po każdej rundzie. Jeśli ktoś zostanie złapany idzie na tor przeszkód i czeka do zakończenia rundy.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji. Ćwiczący podzieleni na dwie grupy (niebieski – zając | biały – myśliwy). Na określony sygnał trenera (klaśnięcie, gwizdek, uderzenie piłki o podłoże itd.) Zając ma za zadanie nie dać się złapać Myśliwemu i wbiec do jednego z dwóch bezpiecznych obszarów (Norki).

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Sekwencja zadań według animacji. Każdy zawodnik z piłką. Trener odwraca się plecami do zawodników, kiedy się odwraca przodem do zawodników muszą oni zatrzymać piłkę i stanąć nieruchomo. Wygrywa zawodnik który jako pierwszy doprowadzi piłkę za linie pola gry.

Wskazówki | Uwagi:

Trener określa formę prowadzenia piłki. Tak samo określa jaką częścią  ciała zawodnicy mają piłkę zatrzymać. Jest to forma zabawy, więc możesz wymyślać różne formy prowadzenia i zatrzymywania piłki.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni jak na animacji i grafice. Zawodnicy w 3 strefach. Prowadzą piłkę. Na sygnał Trenera, muszą poprowadzić piłkę dookoła pachołka i mają zadanie zdobyć bramkę.

Wskazówki | Uwagi:

Trener wskazuje nogą kolor stożka. Dlatego zawodnicy muszą mieć cały czas kontakt wzrokowy z trenerem. Formę | Rodzaj prowadzenia piłki określa trener. Zawodnicy po wskazaniu koloru pachołka mają ograniczony czas na strzelenie bramki.

Opis ćwiczenia:

Wszyscy ćwiczący poza berkiem posiadają piłkę i znajdują się w ograniczonym polu. Każdy prowadzi piłkę i stara się uniknąć „klepnięcia” przez berka, który porusza się szybkim marszem. Kto zostanie klepnięty przez berka lub w ucieczce przed nim opuści pole, staje się berkiem. Odkłada piłkę poza pole gry i staje się kolejnym berkiem. Zabawa trwa tak długo, aż ̇pozostanie tylko jeden ćwiczący z piłką.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenie dla grupy zawodników 7-12 lat – jako zabawa ożywiająca w pierwszej część i treningu. Możemy również to ćwiczenie stosować u przedszkolaków, ale należy je odpowiednio zmodyfikować. Możemy w tym ćwiczeniu zastosować różne rodzaje prowadzenia piłki.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice i animacji. Wyznaczamy pole ćwiczenia (18x18m) można ustawić dowolną liczbę pachołków lub tyczek. Gracze są podzieleni na 3 zespoły po 4 graczy. Dwóch graczy ustawia się poza boiskiem kolejnych dwóch graczy porusza się po boisku. Zawodnicy współpracują ze sobą w środku pola (podania piłki) następnie jeden z zawodników rozgrywa piłkę na zewnątrz i zmienia miejsce za piłką. Zawodnik przyjmuje piłkę i dynamicznie ponownie wprowadza ją do pola ćwiczenia.

Wskazówki | Uwagi:

Formę prowadzenia piłki określa trener np. Prowadzenie piłki tylko w prawo/tylko w lewo, prowadzenie piłki podeszwą, drybling przy tyczce lub pachołku. Może my wprowadzić określoną ilość kontaktu z piłką. Aktywni zawodnicy na zewnątrz (zwiększona orientacja zawodników środku pola ćwiczenia).

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji – w 3 rzędach. Zadaniem zawodników jest przeskakiwać z dachu na dach tak, zė by dostać się na drugą stronę boiska.

Wskazówki | Uwagi:

Trener określa sposób przeskakiwania z dachu na dach – Przeskoki obunóż, Przeskoki na jednej nodze, Naprzemiennie (lewa-prawa noga). Również ̇możemy zastosować różne formy startów, jakie? To już ̇ zależy od Was Kolejny zawodnik rusza dopiero jak przybiją sobie 5 (piątkę) lub możemy dać zawodnikom małą piłkę, która mają sobie przekazywać.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Na sygnał trenera trzech zawodników (niebieski), stara się wybić piłkę zawodnikom z piłkami (biali). Biali mogą schronić się w małych boxach, które znajdują się na rogach pola gry.

Wskazówki | Uwagi:

W małych kwadratach, zawodnik może przebywać maksymalnie 5 sekund. Możemy dodać zawodnikom niebieskim piłki i ich zadaniem będzie wybić piłkę przeciwnika swoja piłką. W najmłodszych grupach (skrzat), nie używamy piłek tylko bawimy się w formie berka. Ćwiczenie można stosować w formie treningu z Aktywnym Rodzicem.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na animacji. Trener przekazuje informację do jakiego trenażera ma dobiec zawodnik i przynieść go do Trenera. Informacja jest przekazana ostatniemu zawodnikowi w rzędzie, a on przekazuje następnemu i tak do pierwszego zawodnika.

Wskazówki | Uwagi:

Zawodnicy mogą zmieniać nazwę trenażera przekazując sobie informację. To ćwiczenie możemy tez ̇przeprowadzić w formie wyścigu rzędów i wprowadzając rywalizację.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawiają się na linii, na znak trenera ruszają biegiem do linii mety. Każdy z nich musi przebiec przez “wąski przesmyk” nie strącając pachołka. Wariant 2.Ćwiczenie odbywa się tak samo jak w wariancie 1, ale każdy zawodnik ma piłkę.

Wskazówki | Uwagi:

Prowadzenie piłki określa trener. Ostatni zawodnik wykonuje dodatkowe zadanie np. przysiady lub pompki.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy BERKI oraz CZARODZIEJE. BERKI gonią CZARODZIEJI. W momencie kiedy BEREK złapie CZARODZIEJA, ten musi stanąć w „rozkroku” z piłką uniesioną nad głową. W tej sytuacji inni CZARODZIEJE muszą odczarować kolegów, zė by to zrobić muszą podać piłkę pomiędzy nogami złapanego CZARODZIEJA.

Wskazówki | Uwagi:

Na początku, niech zawodnicy (CZARODZIEJE) trzymają piłkę w rękach, natomiast BERKI bez piłek lub wszyscy niech prowadzą piłkę rękoma. Później jak zawodnicy załapią ćwiczenie wprowadzamy różne formy prowadzenia piłki (BERKI RÓWNIEZ ̇ Z PIŁKĄ).

Opis ćwiczenia:

Ustawiamy dwie małe bramki oraz strefę pola minowego. Stożki na polu minowym ustawiamy blisko siebie (w zależności od wyszkolenia i wieku zawodników). Natomiast zawodnicy zamieniają się w żołnierzy, a ich zadaniem jest przejście przez pole minowe bez dotknięcia stożka i oddanie strzału do bramki.

Wskazówki | Uwagi:

Wprowadzamy różne formy prowadzenia piłki. W początkowej fazie niech zawodnicy prowadzą piłkę ręką. W momencie dotknięcia stożka Trener wydaje głośny okrzyk booom !” Oznacza to wybuch gdzie zawodnik musi zabrać piłkę i wrócić do swojego rzędu.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy zamieniają się w myśliwych, a Trener w zająca. Myśliwi mają broń (piłki) w rękach i celnym strzałem(rzutem) muszą upolować zająca. Jeśli zawodnik nie trafi piłką w Trenera, biegnie po piłkę i wraca do ćwiczenia.

Wskazówki | Uwagi:

Każdy celny strzał Trener musi zasygnalizować okrzykiem „ ałaaa”

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na MURZARZY i UCIEKINIERÓW. Wyznaczamy linie z pachołków i ustawiamy na niej dwóch MURARZY, których zadaniem jest złapanie UCIEKINIEROW, którzy przebiegają na drugą stronę muru. W momencie złapania UCIEKINIERA, musi on usiąść obok pachołka przez co zmniejsza lukę do ucieczki.

Wskazówki | Uwagi:

Zwracamy uwagę, zė by zawodnicy nie przebiegali za pachołkami. Pilnujemy czasu na zmianę strony, w momencie kiedy zawodnik przebiegający za długo czeka ze zmianą miejsca zaczynamy odliczać czas 4 3 2 1, przez co motywujemy go do szybszej reakcji.

Opis ćwiczenia:

Znana gra KÓŁKO I KRZYŻYK. Zawodnicy podzieleni na dwa zespoły. Ich zadaniem jest ułożenie ciągłej linii (SKOS, POZIOM, PION) z oznaczników. Każdy zespół ma 4 oznaczniki, które musi układać w taki sposób, zė by stworzyć linię ciągłą.

Wskazówki | Uwagi:

Wyznaczamy czas na reakcję np. 5 sekund. Wszystko w zależności od Waszego zespołu. Kolejny zawodnik może ruszyć dopiero po przybiciu „5” z partnerem. W późniejszej fazie możemy dodać piłki (po 1 na grupę). W wariancie z piłkami, zawodnik może ruszyć po otrzymaniu podania.

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy zamieniają się w astronautów. Piłką jest statkiem kosmicznym, który prowadzą na określoną planetę na której mają do wykonania zadania: KSIĘŻYC wysokie podskoki PN LR, SŁOŃCE skip A, MARS skip C, ZIEMIA oddają strzał na bramkę.

Wskazówki | Uwagi:

Ćwiczenia na planetach określa trener. Oczywiście wprowadzamy zawodników do ćwiczenia historia o podróży kosmicznej. Ciekawym rozwiązaniem jest zadanie pytania „czy ktoś leciał kiedyś statkiem kosmiczny?” Zobaczycie, zė szczególnie w młodszych grupach znajdziecie kilku astronautów, którzy już latali statkami kosmicznymi.

Opis ćwiczenia:

W tym ćwiczeniu zawodnicy są kierowcami formuły 1. Na polu ćwiczenia umieszczamy 2 bramki i układamy blisko siebie stożki. Trener wydaje komunikaty zawodnikom: WYŚCIG zadaniem zawodników jest jak najszybsze prowadzenie samochodu (piłki), SLALOM prowadzenie piłki pomiędzy stożkami, STOP zatrzymują piłkę podeszwą, PITSTOP / GARAZ ̇ oddają strzał na bramkę.

Wskazówki | Uwagi:

Trener określa formę prowadzenia piłki. W tym ćwiczeniu możemy razem z naszymi zawodnikami stać się kierowcami FORMUŁY 1.

Shopping cart

0

No products in the cart.