fbpx

Gra 4v2+2 w dwóch polach

Grafika ćwiczenia
Zeskanuj Kod QR i pobierz ćwiczenie na telefon!
Gra 4x2+2 w dwóch polach Dropbox
Organizacja ćwiczenia
Cel gry | Punkty Treningowe

Czas ćwiczenia: 12'

Pole ćwiczenia: Kwadrat 2x 20m x 20m.

Sprzęt treningowy: Stożki, Oznaczniki, Piłki.

Faza bronienia + moment przejścia B-A.

Aktywny pressing.

Skok pressingowy w celu odebrania piłki.

Kontrola przestrzenia.

Zmiana centrum gry (moment przejścia B-A).

Punkty treningowe są zmienne i uzależnione od fazy gry w jakiej znajduje się zespół i co Trener chce "wyciągnąć" z danego ćwiczenia.

Opis ćwiczenia

Celem gry jest podskok pressingowy w celu odebrania piłki drużynie w fazie atakowania. W tym zadaniu interesują mnie tylko zawodnicy w fazie bronienia. Pole gry podzielone na dwie strefy (strefa 20m x 20m). W pierwszej strefie gra 4v2 – po wymianie określonej ilości podań, zawodnicy w fazie atakowania zmieniają centrum gry zagrywając piłkę do drugiej strefy, w tym momencie następuje doskok pressingowy zawodników, którzy wbiegają w pole gry z zewnątrz pola. Celem jest odbiór piłki kiedy zawodnicy w fazie bronienia odbiorą piłkę zagrywają ją do drugiej strefy boiska i następuje zamiana zadań wśród grup.

The object of the game is to use a pressure jump to clear the ball from the team during the attacking phase. In this task, I’m only interested in players in the defending phase. The playing field is divided into two zones (20m x 20m zone). In the first zone, a 4v2 game – after exchanging a certain number of passes, the players in the attacking phase change the center of the game by playing the ball to the second zone, at this point there is a pressure jump of players who enter the field of play from outside the field. The goal is to pick up the ball when the players in the defending phase receive the ball, they play it to the second zone of the court and the tasks are swapped among groups.

Animacja ćwiczenia
Odtwórz wideo
Obraz Luty

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping