fbpx

Bronienie w strefie średniej – szybki atak w momencie przejścia B-A.

Grafika ćwiczeń

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice. Zaczynają zawodnicy z piłką, podaniem do partnera ustawionego po prawej stronie pola gry i wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe na odcinku A-B. Zawodnik przyjmuje piłkę lub wymienia podanie z partnerem, który ustawiony jest w centrum pola gry. Po podaniu zawodnik B wybiega na pozycję i wykonuje podanie po przekątnej do zawodnika D. Zawodnik D, krótko prowadzi piłkę, wykonuje podanie do ostatniego w rzędzie zawodnika A i zaczyna pracować na drabince koordynacyjnej. Przejścia zawodników A-B-C-D-A

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy ustawieni tak jak na grafice i animacji. Zadanie rozpoczyna zawodnik z piłką. Wykonuje podanie do centrum pola gry. Zawodnicy wymieniają podanie – po wymianie podań jeden z zawodników zostaje w centrum pola gry, a drugi wybiega na początek pola gry (wymieniają się miejscami). Wariant II: Początkowy schemat jest taki sam, dodajemy tylko współpracę z dodatkowym podaniem i obiegnięciem stożka plus wybiegnięcie na pozycję. Wariant III: Cały schemat podania jest taki sam jak w wariancie II- zmieniamy tylko ostatnie podanie, które musi być podaniem górnym (zagranie z wyczuciem – dokładnie do zawodnika).

Opis ćwiczenia:

Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. Biali w atakowaniu – niebiescy w bronieniu. Couchingujemy tylko zawodników w bronieniu. Ich zadaniem jest przesuwanie i zabezpieczenie wolnych przestrzeni tak, żeby odzyskać piłkę i przejść do szybkiego ataku. Zawodnicy w atakowaniu mają zadanie przegrać piłkę do zawodników ustawionych w polu karnym. W polu karym mamy krycie 1v1.

Opis ćwiczenia:

Wyznaczamy 3 strefy – niska – średnia  wysoka. Strefa niska 2v1, średnia 4v2, wysoka  0v3. Jesteśmy w fazie bronienia i w tej fazie coachingujemy zawodników. Zadaniem zawodników w bronieniu jest zepchniecie atakujących do bocznej strefy boiska. Zawodnik 9 zamyka linie podania i kierunkuje przeciwnika do bocznej strefy. Zawodnicy 10 i 8 wychodzą do aktywnego pressingu, a zawodnik 6 asekuruje w bronieniu. Zawodnicy 4-5 skracają pole gry.

#2

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping